Hvordan påvirkes stålmarkedet av invasjonen i Ukraina

Invasjonen av Ukraina påvirker stål- og metallbransjen. Det kan igjen bli utfordringer for handelsbalansen mellom tilbud og etterspørsel. Mye av etterspørselen kan flyttes som konsekvens, noe som vil legge mer press på tilgjengeligheten, skriver Norsk Stål.

Foto over: istockphoto

Foruten om at det er innført sanksjoner på en rekke områder, så er det mindre vilje til å handle med Russland på varer som ikke er berørt. Russland er en stor eksportør til det europeiske markedet av karbonstål, og står for omtrent 12 % av all import til EU. Ukraina er også lammet av kamphandlingene, og landets stålverk har kuttet produksjonen drastisk. Ukraina er i likhet med Russland en viktig eksportør til EU, og står for 7 % av importen. Samlet står landene for nesten 20 % av importen. Dette er tonnasje som må dekkes fra andre steder.

Europeisk produksjon kan bli påvirket

De europeiske verkene på vei mot normalen hadde fremdeles ringvirkninger av den ekstreme situasjonen de havnet i under koronapandemien i 2021. Deres skjøre situasjon gir utfordringer til å kunne håndtere store endringer i ordrene. Mange av leverandørene har dermed trukket seg fra markedet midlertidig for å kunne gjøre en bedre vurdering hvordan utviklingen blir på både pris og tilgjengeligheten. Stålkjøperne er i tillegg forhindret til å kjøpe mer fra utenfor EU. EU-kommisjonen har fortsatt importrestriksjoner som begrenser og vanskeliggjør å flytte kjøpene til andre land. Så å finne alternativer uten å risikere straffetoll er også en utfordring.

Reaksjoner i råvarebildet

Råmaterialer blir også påvirket. Skrapstål er et eksempel, hvor prisene har steget med over +70 $/t. Tyrkia er en stor importør av skrapstål, hvor mye kommer fra de krigsrammede områdene, hvor man endrer på handelsflyten. Prisene på jernmalm har ikke begynt å bevege på seg enda. Trolig vil de følge utviklingen til skrapstål, da både Russland og Ukraina blant topp 10 i verden for jernmalm. Landene produserer heller ikke smått med metallurgisk kull, som også er en viktig innsatsfaktor for stålproduksjon. En av de mest direkte effektene kommer likevel trolig fra energiprisene. Europeiske gasspriser er over seks ganger så høy som for ett år siden, og industrien i Europa er svært bekymret for effekten.

Liten effekt enda…

Norsk Stål har lite varer som kommer fra Russland, og har stoppet alt det de har av direkte handel med landet. Hviterussiske aktører har vi ingen handel med, og heller ikke noe på lager. Tilgangen er tilnærmet lik som tidligere, og Norsk Stål ser ikke for seg at dette rammer deres normale leveringsevne fra lager per nå. De fortsetter å følge situasjonen tett sammen med deres samarbeidspartnere for å hindre eventuell ulempe. I forhold til forventninger til markedsbevegelser tror de på økt press på prisene kortsiktig til man har mer stabilitet i handelsbildet. Det er fremdeles tidlig å si om situasjonen svekker eller styrker etterspørselen. Inntil videre kan man bare spekulere rundt påvirkningen og tidshorisonten, sier Norsk Stål.