Parking Lot Stripe Painting on New Asphalt

Trøndelag skal merke veier for 45 mill

Trøndelag fylkeskommune har lyst ut en kontrakt for veioppmerking av fylkesveiene.

Oppdraget handler om langs- og tverrgående veioppmerking, og gjelder både reparasjon og merking på nytt dekke. Merking på diverse anlegg kan også bli aktuelt.

Foto over: illustrasjonsbilde – istockphoto

Kontraktsperioden er 2022 og 2023. Byggherren har ensidig opsjon på å forlenge kontrakten i ett år.

Verdien er anslått til 45 millioner kroner.

Beregnet tonnasje:

  • 78 tonn tverrgående oppmerking, symboler og tekst
  • 239 tonn sprayplast
  • 60 tonn ekstrudert termoplast

Tilbudsfrist er 22. mars.