To vinnere av Tom A. Wyatt-prisen 2021

Prisen for beste vitenskapelige artikkel innenfor forskningsfeltet for bru- og vinddynamikk går til Bjørn Thomas Svendsen og Niccolò Barni. 

Juryen mottok 8 artikler, som alle holdt et høyt akademisk nivå, til kåringen av beste vitenskapelige artikkel, og valget endte på to: Bjørn Thomas Svendsen og Niccolò Barni som begge er ph.d.-stipendiater ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Foto over: Bjørn Thomas Svendsen og Niccolò Barni er kåret til vinnere av Tom A. Wyatt-prisen for 2021 for sine vitenskapelige artikler innen vindforskningsfeltet. Foto: NTNU

– Kandidatene Svendsen og Barni som har vunnet prisen har begge utmerket seg med sine vitenskapelige artikler som er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, sier Mathias Egeland Eidem fra Statens vegvesen. Han forteller litt om de to artiklene:

1) Bjørn T. Svendsen et al. Improved finite element model updating of a full-scale steel bridge using sensitivity analysis, Structure and Infrastructure Engineering

Svendsen’s artikkel omhandler feltmålinger på en utfaset brukonstruksjon. Gjenbruk og god utnyttelse av materielle ressurser er aktuelle tema. I tillegg til det vitenskapelige perspektivet kan man her se et klima- og miljøperspektiv både i bruken av den kondemnerte brua og i temaet levetid og levetidsforlengelse av bærende konstruksjoner. Ifølge Egeland Eidem er dette den første artikkelen som omhandler utelukkende brudynamikk som vinner av denne prisen.


2) Niccolò Barni et al. Time-variant self-excited force model based on 2D rational function approximation, J. Wind Eng. Aerod.

I Barni’s artikkel er vi tilbake i forskningsfeltet for vinddynamikk og dens påvirkning på bruer. Denne artikkelen omhandler påvirkningen storskala atmosfærisk turbulens kan ha på en fleksibel brukonstruksjon som for eksempel ei hengebru, og metodene er understøttet med resultater fra vindtunnelforsøk. Egeland Eidem peker på at originaliteten i artikkelen er en av grunnene til at Barni ble tildelt prisen i denne runden.

Hederlig omtale

I tillegg til de to vinnerne ønsker Egeland Eidem på vegne av juryen å uttrykke en spesiell takk til Aksel Fenerci (NTNU), som for øvrig er tidligere vinner av prisen, for hans bidrag gjennom nok en vitenskapelig artikkel av høy kvalitet: 
Data Set from Long-Term Wind and Acceleration Monitoring of the Hardanger Bridge

Fenerci’s artikkel skal spesielt berømmes for at den tilbyr en «skattekiste» med måledata kostnadsfritt til resten av det akademiske fagmiljøet. Det vises en prisverdig raushet i arbeidet hans, understreker Egeland Eidem.

Kriterier for vinnere av prisen:

• Artikkelens relevans innenfor vindteknikk og/eller konstruksjonsdynamikk.
• Vitenskapelig nivå.
• Graden av nyskapning.
• Språkføring og bruk av figurer.

Juryen har bestått av:
Mathias Egeland Eidem (Statens vegvesen)
Anders Rönnquist (NTNU)

Juryen har blitt assistert av en fagkomité bestående av følgende fageksperter:
Bjørn Isaksen, Statens vegvesen
Ole Øiseth, NTNU
Jasna B. Jakobsen, Universitetet i Stavanger

Svendsen og Barni får hver tildelt NOK 35.000 tiltenkt brukt for å besøke relevante forskningsmiljø i utlandet.

Om Tom A. Wyatt Best Paper Award

I samråd med Statens vegvesen og NTNU er det opprettet et legat til støtte for unge forskere innenfor vindforskning og brudynamikk ved NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS). Legatet har fått navnet «The Thomas A. Wyatt Best Paper Award», og prisen på kr 35.000 tildeles årlig for inntil to vitenskapelige artikler av svært høy kvalitet innen Tom A. Wyatts fagfelt.
Mer informasjon om Tom A. Wyatt i artikkelen Nytt legat opprettet for unge vindforskere som elsker livet!