Troms og Finnmark fylkeskommunen eier 800 bruer

Nå skal tre av de verste erstattes med nye, i følge Nordlys (18.01.2021).

Bruforvalter Roald Nyrum har ansvaret for «antikvitetene» som utgjør en kritisk del av veinettet i nord.

I løpet av de siste fem årene er 15 bruer erstattet med nye. Fortsatt er det flere på vent.

Tre av de verste, som alle ligger på fylkesvei 8650 i Nordreisa, skal nå erstattes med helt nye bruer. 7–8 andre på fylkesveiene i Troms og Finnmark er også blinket ut til snarlig utskifting.

Sjekker hvert år

Samtlige bruer blir sjekket hvert år. Hvert femte år blir det gjennomført en hovedinspeksjon der det blant annet blir tatt prøver av betongkonstruksjonen. Det er ulike årsaker til at ei bru får rødt flagg i margen. For noen handler det om bæreevne. Andre har dårlig, gammelt eller skadet rekkverk. Noen er også direkte trafikkfarlige ved at de ender i 90-graders svinger.

Faksimile: Nordlys 16. januar 2021

– Når det gjelder kategorien dårlig bæreevne har vi om lag ti bruer der dette er alvorlig. Tre av dem ligger langs fylkesveien i Reisadalen. I tillegg kommer:

  • Finnkjosen bru på Rebbenesøy
  • Ordalselva ved Blåmannsvika
  • Sandelv bru i Kattfjord og Bentsjord bru i Malangen.
  • 3–4 i Finnmark.
    – Dette er de det haster mest med å rette opp, sier Nyrum.