Styrket samarbeid skal gi grønnere nordisk transport

For å få effektiv og klimavennlig transport på tvers av landegrensene, må det politiske samarbeidet i Norden og Europa styrkes.

Illustrasjonsfoto over: Stringnetwork.org

Det var hovedbudskapet til fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken fylkeskommune og Malmø-ordfører Katrin Stjernfeldt Jammeh under møtet i Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden 21. mars.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken fylkeskommune og Malmø-ordfører Katrin Stjernfeldt Jammeh under møtet i Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden 21. mars. Viken fylkeskommune

– Behovet for bedre politisk samarbeid i planleggingen av infrastruktur på tvers av landegrensene er en forutsetning for at Norden, i samarbeid med Tyskland, skal utnytte sitt potensiale for grønn vekst og utvikling.

I tillegg til at effektive transportløsninger for personer og gods er viktig for næringsutvikling, må en omlegging fra lastebiler til gods på bane til for å nå klimamålene, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Møtet var satt i regi av organisasjonen STRING – en politisk nettverksorganisasjon i det geografiske området mellom Oslo og Hamburg, og består av alle regionene og de største byene i korridoren. 

Redusere reisetid

Allerede i 2029 åpner Fehmarn Belt forbindelsen mellom Danmark og Tyskland. Det vil medføre at reisetiden med tog mellom København og Hamburg reduseres til to og en halv time. Dette vil endre reisevaner og godsstrømmer i korridoren Hamburg – Oslo.

Jacobsen trakk frem viktigheten av at Danmark, Sverige og Norge sammen analyserer effektene av dette og hvilke utbedringsbehov det vil medføre.

– For at Norge skal våre påkoblet et stadig bedre utbygd europeisk jernbanenett er det ikke bare viktig at Østfoldbanen utbygges til Halden. Men Norge og Sverige må sammen se på strekningen Halden – Kornsjø og videre til Gøteborg, sier Siv Henriette Jacobsen.