Stor interesse for å designe attraksjonen Nasjonale turistveger

81 arkitekter og landskapsarkitekter ønsker å bistå Statens vegvesen med å utforme fremtidens turistvegattraksjoner.

Foto over: Trælvikosen, Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Fullført 2022. Arkitekt: Snøhetta – Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann. Foto: Snøhetta – Ivar Kvaal

Statens vegvesen utlyste nylig en tredje runde for å finne nye formgivere til turistvegprosjekter som planlegges gjennomført i perioden 2023-2029. Sammenlagt 54 arkitekter og 27 landskapsarkitekter har nå meldt sin interesse for å inngå avtale med Nasjonale turistveger om å utvikle stoppesteder, utsiktspunkter, rasteplasser og servicebygg i ny moderne design.

Tilsvarende utlysinger av avtaler med arkitekter og landskapsarkitekter ble gjennomført i 2014 og 2007.

Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler med et utvalg av de nye søkerne for å formgi fremtidige turistvegprosjekter spredt over landet. Utvelgelsen foretas av en jury sammensatt av representanter fra Nasjonale turistveger, arkitekturrådet, NLA og NAL. Søkerne vil bli vurdert på bakgrunn av tidligere utførte prosjekter og en orientering om det enkelte kontoret. Rammeavtaler kommer deretter til å inngås med 6 – 10 nye kontorer. Tildeling av enkeltkontrakter innenfor rammeavtalen vil som regel skje ved fornyet konkurranse mellom arkitektene som har blitt inkludert i avtalen.

– Statens vegvesen har som byggherre gjennom Nasjonale turistveger i alle år hatt som ambisjon å bidra til å utvikle arkitektfaget i Norge, forteller Fredrik Fløgstad på Turistvegseksjonen.

– 81 søkere er en respektabel og inspirerende bekreftelse på interessen for å delta i Statens vegvesens turistvegprogram, sier Fløgstad.

Utviklingen av attraksjonen Nasjonale turistveger har pågått i snart tre tiår med i alt 175 realiserte prosjekter ved utgangen av 2022. Så langt har et 50-talls formgivere deltatt i arbeidet med å gjøre Nasjonale turistveger til en attraksjon som vekker oppsikt langt utenfor Norge og bidrar til å styrke næringen i distriktene.

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte strekninger fra Varanger i nord til Jæren i sør langs fjorder, fjell, foss og kyst. Nyskapende arkitektur på rasteplasser og utsiktspunkter sammen med kunstverk på høyt internasjonalt nivå med sine tankevekkende fortellinger gjør inntrykk i inn- og utland.  Med Statens vegvesen i førersetet har Nasjonale turistveger gitt Norge en ny turistattraksjon som vekker reiselyst og som bidrar til økt verdiskaping i distriktene. 

www.nasjonaleturistveger.no