Økning i dødsulykkene – 14 døde i november

14 døde i trafikken i november i år. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste tre årene. Vi må tilbake til 2018 for lignende tall. Så langt i år er 111 drept på norske veier.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Foto over: Fire av de døde i november var fotgjengere. Bilførere bør være særskilt oppmerksomme bak rattet og alle fotgjengere bør bruke refleks, så alle får en trygg og god førjulstid. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

– Jeg følger utviklingen tett, og en periode i november tikket det inn meldinger om dødsfall daglig på min mobil, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Nå går vi inn i en hektisk førjulstid med mørketid, stress og julemas. Da er det viktig å være skjerpet i trafikken. Fire av de døde i november var fotgjengere. Jeg vil derfor oppfordre bilførere til å være særskilt oppmerksomme bak rattet og alle fotgjengere om å bruk av refleks, så alle får en trygg og god førjulstid, sier hun.

Mange trafikkdrepte i Innlandet

Det var fem drepte på veiene i Innlandet i november. Dette er like mange som det var i Oslo (2), Viken (1), Trøndelag (1), Vestfold og Telemark (1) til sammen. Innlandet er så langt i år fylket med nest flest omkomne i trafikken.

Det var tre som omkom i Troms og Finnmark, og en i Nordland mens ingen døde i trafikken i fylkene Møre og Romsdal, Agder, Vestland eller Rogaland i november.

Viken er fylket med flest trafikkdrepte så langt i år, med 21 omkomne. Møre og Romsdal og Oslo ligger i andre enden av skalaen, med tre omkomne i hvert fylke.

Flest godt voksne dør på veiene

Dødsulykkene i november viser et sammensatt bilde av trafikanter og alder. De fleste som omkom var over 45 år, men fire av de omkomne var unge mennesker i 20-30 årene. En eldre mann ble påkjørt av en elsykkel, en mann i 60-årene kjørte ATV og traff et tre som lå over veien, og en ung kvinne døde da bilen hun satt i kjørte mot kjøreretningen og traff en trailer.

Denne måneden var det mange fotgjengerulykker, men det var også flere møte- og utforkjøringsulykker i tillegg til ulykkene som nevnt over.

La bilen stå dagen derpå!

Det er mange aktører som jobber med «Tiltaksplanen for trafikksikkerhet» for å få ulykkestallene ned. Nullvisjonen ligger fast, og har som etappemål om at vi skal ha maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030.

Til tross for at det stadig blir tryggere biler og veier, er vi også avhengige av at trafikantene er klar over og tar sitt ansvar. Rus, fart og uoppmerksomhet er noen av de medvirkende faktorene til dødsulykker. I julebordsesongen vil jeg be folk om å være ekstra oppmerksomme. La bilen stå dersom du ikke er sikker på om du kan kjøre dagen derpå. Vi har ingen å miste!