Nordland på verstingtoppen – her er det størst fare for å bli skadd eller drept

De mange ulykkene og trafikkhendelsene på E6 i Nordland i vinter bør ikke overraske noen, skriver Avisa Nordland.

Foto over: Lensmann Borge sendte brev til Nordland fylkeskommune i oktober 2020, hvor han er bekymrer for rekke punkter langs hele veien. – Flere steder henger stolpene som fester rekkverket i løse luften. På lange strekninger er autovernet helt løst og vil ikke stanse en bil som støter mot dette. Faksimile avisa Nordland.

Nordland er det fylket i landet der det er størst fare for å bli drept eller hardt skadd i trafikken pr. kjøretøykilometer.

Dette kommer fram i en oppfølgingsrapport fra 2021 til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. Der opplyses det at risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjøretøykilometer, er lavest i Troms og i Trøndelag og høyest i Nordland. 

På riksveinettet isolert, er risikoen lavest i Oslo, etterfulgt av Rogaland, Viken og Møre og Romsdal, mens den er klart høyest i Nordland. Den lave risikoen på riksveinettet i Oslo har sammenheng med at det aller meste av trafikkarbeidet der foregår på møtefrie veier.

-Jeg er ikke overrasket over tallene sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Etter å ha vært ute å kjørt i store deler av landet de siste seks somrene i forbindelse med vår sommerkampanje #Tryggsommer har vi dessverre opplevd mye dårlig drift og vedlikehold av blant annet sikkerhetsbarrierene langs veiene i Nordland som skal være med å redde liv hvis ulykken først skjer.

Dette er like sør for Fauske på E6. Det er bratt skråning rett ned i sjøen, og i tillegg går Nordlandsbanen i mellom vei og sjøen. Dette ble filmet sommeren 2020, og er heldigvis utbedret etter at TSF filmet her.

Det som overrasker meg mest er at det ikke bare er noen få tilfeller hvor det er manglende oppfølgning på vedlikehold av sikkerhetsutstyret, men at det var så mye av dette. Både på Europa, riks og fylkesveier i hele Nordland. Veien mellom Bodø og Fauske kan stå som et grelt eksempel på mange farlige vegstrekninger der Nordlandsbanen følger tett inntil rv. 81, og rekkverket har dårlig feste, er lavt eller skadet. – Skjer det en ulykke her med et vogntog som f.eks kjøre utenfor å treffer et passasjertog, så kan vi bare tenke oss til den katastrofen som vil inntreffe, avslutter Tangstad-Holdal.

Her ved E10 i Kabelvåg, Lofoten. (sommeren 2022)
E10 Kabelvåg Lofoten (sommeren 2022)
På E10 like utenfor Svolvær – like ved fergekaien til Skutvik der to kjørte utenfor å druknet pga dårlig sikring. (Foto TSF sommeren 2022)
Like utenfor Leknes på E10 – sikkerhetsbarrieren er så lav at den virker mer som en veltebøyle enn en sikkerhet. (Foto: TSF sommeren 2021)
Fylkesveiene som går fra E10 mot Hauklandstranden og Utakleiv. Ikke langt fra stedet der en turistbuss med italienske turister kjørte utenfor veiene vinteren 2022/23. Foto TSF sommeren 2021

Les også:

Bråstopp for nye riksveiinvesteringer

Bekymret for sikkerheten ute på våre veier

Etterslepet på offentlig infrastruktur – 3200 milliarder kroner

Lensmannen advarte mot sikkerheten langs fylkesveien

Fremover: Mener autovernet på E6 i Narvik gir falsk trygghet: – Riv rekkverket