Bråstopp for nye riksveiinvesteringer

Budsjettforslaget betyr at de fire veiprosjektene som Vegvesenet har prioritert høyest for byggestart i 2023 er alle blitt satt på vent.

Dette gjelder

E134 Oslofjordforbindelsen (Viken),

E134 Røldal–Seljestad (Vestland),

E6 Megården–Mørsvikbotn (Nordland)

E16 Hylland–Slæen (Vestland).

Men Statens vegvesen arbeider videre i 2023 med 32 prosjekter som allerede er under bygging.

Vegvesenet får i budsjettforslaget muligheten til å forbedre standarden på flere utbedringsstrekninger.

E69 Skarvbergtunnelen i Troms og Finnmark ferdigstilles, og det er i tillegg rom for flere nye mindre skredtiltak.

Det arbeides videre med OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet og E10/rv.88 Hålogalandsveien med planlagt byggestart i 2023.

Totalt seks veiprosjekter som skulle bli klare for anleggsstart i 2023, utsettes og settes på vent
E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland
E16 Hylland-Slæen i Vestland
Fellesprosjektet i Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle i Vestland
E134 Røldal-Seljestad i Vestland
E134 Saggrenda-Elgsjø i Viken
E134 Oslofjordforbindelsen, fase to i Viken