Møteulykker og utforkjøringer dominerer

9 drept i utforkjøringer og møteulykker i august
Ni personer omkom i trafikken i august, der det er møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer bildet. 69 personer har så langt omkommet på norske veier i år. Dette viser Statens vegvesen foreløpige ulykkestall.

Møte – og utforkjøringsulykker dominerer
Møte- og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesbildet så langt i år, der 26 har mistet livet i møteulykker og 30 omkom i utforkjøringsulykker. I tillegg ser vi en negativ utvikling for aldersgruppen 45 – 64 år.

-Vi er bekymret for økningen i antall møte- og utforkjøringsulykker, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes. Møte- og utforkjøringsulykker har ofte et alvorlig utfall. Både forhold ved vegen og for høy fart er ofte en del av bildet.

Fortsatt mange MC ulykker
14 av 27 omkomne i sommermånedene juni, juli og august var på MC, etter at ytterligere tre mistet livet på motorsykkel i august.

Det er over halvparten av alle dødsulykkene i sommer, og en økning på seks flere enn på samme tid i fjor.

– Antall drepte i trafikken på mc har vist en negativ utvikling de siste årene. Antall dødsulykker i sommer viser tydelig at utviklingen går i feil retning, sier Guro Ranes. Vi skal møte NMCU (Norsk Motorcykkel Union) i september der vi skal diskutere utviklingen og mulige tiltak for å stoppe denne negative trenden.

Les mer Statens vegvesen sider