Mobilboten øker med 2450 kroner

I går den 1. mars var det nye bøtesatser for alle som har ble stanset av politiet for bruk av håndholdt mobiltelefon bak rattet.

Foto over: istockphoto

For fra 1. mars ble satsen for å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring økt med 49 prosent – fra 5000 kroner til klekkelige 7450 kroner i bot. Pluss tre prikker.

– Adferdskontroller hvor ulovlig bruk av mobiltelefon er ett av kontrollområdene vi prioriterer sammen med fart og rus. Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende bøtesatsene, sier UP-sjef Knut Smedsrud.

I fjor fikk 13 624 bilister digitalt forenklet forelegg for ulovlig mobilbruk. Det sørget for nærmere 70 millioner kroner i statskassa. Flere politidistrikt melder på Twitter om flere kontroller i dag der bilister er tatt for mobilbruk og presentert bøter som virkelig svir.

UP opplyser også at bøtesatser for andre overtredelser i trafikken er også oppjustert: Blir du stanset i 115 km/t i 80-sona belønnes dette nå med 11 150 kroner i forenklet forelegg. Og skulle du være så «uheldig» å bli tatt i fartskontroll i en 50-sone med fart på 75 km/t, blir du 9 300 kroner fattigere.

UP-sjef Knut Smedsrud (Foto: Politiet)

–Reaksjoner på overtredelser i trafikken er en viktig del av politiets forebyggende arbeid for å redusere antallet alvorlige trafikkulykker, sier Knut Smedsrud.

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 850 kroner
 • Til og med 10 km/t = 2.300 kroner
 • Til og med 15 km/t = 4.150 kroner
 • Til og med 20 km/t = 6.000 kroner
 • Til og med 25 km/t = 9.300 kroner

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 850 kroner
 • Til og med 10 km/t = 2.300 kroner
 • Til og med 15 km/t = 3.700 kroner
 • Til og med 20 km/t = 5.150 kroner
 • Til og med 25 km/t = 7.000 kroner
 • Til og med 30 km/t = 9.300 kroner
 • Til og med 35 km/t = 11.150 kroner

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • 36 km/t til og med 40 km/t = 11.600 kroner

For øvrige bøtesatser les mer på lovdata.no her!