21 personer omkom i trafikkulykker i mai. Ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned.

Mai verste ulykkesmåned på seks år

21 personer omkom i trafikkulykker i mai. Ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned. (01.06.2022).

Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto

– Det er en forferdelig utvikling vi ser nå i mai. Før det var også april en måned med mange alvorlige ulykker og 13 omkomne. Det er urovekkende tall, og det gjør at vi er nødt til å diskutere om det er noe vi kan gjøre på kort sikt for å hindre en videre negativ utvikling, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

18 av 21 omkomne var menn

Det er særlig Nordland, Rogaland, Viken samt Vestfold og Telemark som skiller seg ut i negativ retning i ulykkesstatistikken hittil i år. I Møre og Romsdal er det så langt i år ikke registrert dødsulykker.

FylkeAntall omkomne 
mai 2022
Antall omkomne 
januar-mai 2022
Viken38
Oslo02
Innlandet04
Vestfold og Telemark56
Agder13
Rogaland07
Vestland33
Møre og Romsdal00
Trøndelag34
Nordland47
Troms og Finnmark22
I alt2146

18 av de 21 omkomne i mai var menn og 13 av disse igjen var 55 år eller eldre.

– Dette er en trafikantgruppe som generelt har mye kjøreerfaring. Det bekymrer oss derfor at så mange i denne gruppen omkommer i trafikken, sier Guro Ranes.

Den trafikantgruppen som skiller seg særlig negativt ut er motorsyklistene. Fem av de 21 omkomne i mai var MC-førere, og alle var godt voksne menn. 
– Det er urovekkende at vi nå går nå inn i sommersesongen og forventer at enda flere legger ut på kortere eller lengre turer på MC. Motorsyklistene må ta inn over seg hvor sårbare de er i trafikken, og ta ansvar for sin egen sikkerhet.

Guro Ranes. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Har vært en kraftig nedgang

Til tross for de dystre tallene de siste to månedene, er Guro Ranes likevel opptatt av å fortsette det målretta trafikksikkerhetsarbeidet som blant annet Statens vegvesen har drevet de siste 20 åra.

– Vi vet at trafikksikkerhetsarbeidet vårt fungerer godt, det viser resultatene vi har oppnådd gjennom lang tid. Med nullvisjonen som grunnlag, har vi med kunnskapsbaserte tiltak og nært samarbeid med andre aktører, klart å redusere tallet på trafikkdrepte kraftig, fra 310 i 2002 til 80 i fjor.

-Våre veier er blant de sikreste transportsystemene i verden. Vi har en tiltaksplan som både er operativ og langsiktig, og innsatsen vår skal fortsatt være slik. Spørsmålet er om det er noe vi kan eller bør gjøre mer av, eller i tillegg, sier Ranes.

– Kjør trafikksikkert i pinsen

Hun understreker det personlige ansvar den enkelte trafikant har:
– Vi må huske å bruke bilbeltet, vi må holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og sørge for å ha oppmerksomheten vår på veien. Vi kjenner ikke detaljene om hva som ligger bak de enkelte dødsulykkene den siste tida, men dette er faktorer som vi vet bidrar til at ulykker skjer, eller til at skadeomfanget øker. Nå står pinsen for døra, og vi regner med at mange skal ut på vegene, enten det er på to eller fire hjul. Kjør forsiktig, vi vil at alle skal komme trygt frem, sier Guro Ranes.