I november mistet seks personer livet i veitrafikken

I november mistet to kvinner og seks menn livet på veien. Alderen på de omkomne varierer mellom 18 og 89 år. Fire av de omkomne var bilførere, to var fotgjengere, en kjørte moped og en el-sparkesykkel. De to omkomne fotgjengerne ble begge drept i møte med en tungbil. Dette er november- månedens triste statistikk. [01.12.2020]

Det er så langt 86 personer som er døde i trafikken i Norge i år, mot 94 på samme tid i fjor. Med 8 færre drepte, er det kvinnene som står for mesteparten av nedgangen, med 7 færre døde sammenlignet med i fjor. Totalt har 15 kvinner og 71 menn omkommet i trafikken så langt i år.

Våre tanker går til alle de som sitter igjen med savn og smerte etter å ha mistet noen av sine kjære ute i trafikken.

Hittil i år har det omkommet flest (31 personer) i aldersgruppen 45-64 år, mens det er 6 færre drepte i aldersgruppen 65+ år. Den samme nedgangen har vi med personbiler – det har vært 9 færre ulykker med personbil i år enn i fjor.

Flest i omkomne i Viken

Tre personer mistet livet i Viken, mens det var en i hver av fylkene Vestfold og Telemark, Agder, Troms og Finnmark, Vestland og Rogaland. Ingen døde på veien i november i verken Oslo, Møre og Romsdal, Trøndelag, Innlandet eller Nordland. 

–          At vi har hatt en reduksjon i antallet personbilulykker på 10 % i år kan skyldes at vi i mange av fylkene kjører mindre. Men det er for tidlig å konkludere, sier avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes. Det er, uansett grunn, en positiv utvikling vi ser i antallet fatale ulykker.

–          Nå håper vi at folk vil kjøre pent i førjulstiden slik at alle kommer trygt frem til jul. Jeg vil oppfordre alle til å bruke bilbelte, kjøre rusfritt og holde fartsgrensen, sier Guro Ranes.