Hva tåler vi som myke trafikanter

Dessverre er det mange myke trafikanter blant de drepte i veitrafikken, og mange ulykker skjer i der det foregår arbeid ute på og ved veien.

Forskjellen mellom liv og død kan være hvilken fart du kjører i.

Blir man påkjørt i 30 km/t er det stor sjanse for å overleve – over 90%. 
Blir man påkjørt i 50 km/t er det faktisk 80-90% sjanse for at dette får dødelig utfall.

Fartsgrensen der det foregår arbeid på veien er ofte 50 – og noen ganger 30. Og i mange av våre boligområder er grensen som oftest 30.

Grafikken under viser viktigheten av lav fart der det er mange myke trafikanter.

Derfor er det så utrolig viktig at du følger fartsanvisningene når du passerer arbeidsområdene og fartsgrensene generelt. De er satt der for at alle skal komme seg trygt hjem etter endt dag.

Husk å ha 100% fokus på det som skjer ute i trafiakkmiljøet når du er ute å kjører!

Video og grafikk fra Nullvisjonen Agder