Frykter sykkelulykker ved sen feiing av strøgrusen

Vårrengjøringen av gater og veier kommer sent i gang mange steder. Det kan skape farlige situasjoner for de som sykler (27.04.2022).

Mange kommuner melder om at de har som mål å få feid gater, veier, fortau og sykkelveier ferdig før 17. mai. Men en del steder lar feiingen vente på seg.

Foto over: Strøgrusen som skal sikre trafikantene på glatta virker snarere motsatt for syklistene når våren kommer, påpeker forsikringsselskapet If. (Foto: If)

– De nærmeste ukene er kritiske for skliulykker med sykkel, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Skrens på grusen

– Strøgrus skaper feste på glatt føre vinterstid, men kan være en farlig sklifelle for syklistene om våren. Jeg legger merke til at det mange plasser er brukt ekstra mye grus denne vinteren for å skape friksjon når det er glatt. Når isen og snøen forsvinner, får grusen motsatt virkning. Derfor er det viktig at den fjernes raskt når sykkelsesongen er i gang for de fleste, sier han.

Han oppfordrer kommunene til å prioritere feiing i områder med gater, veier og sykkelstier der det ferdes mange syklister.

– Grus på sykkelveier og i veibane øker risikoen for ulykke under sykling, sier han, og peker på at barn kan være særlig utsatt når de sykler.

Utsatte armer

Ved sammenstøt, bråbrems eller ublide møter med fortauskanter, går det hyppigere ut over hode, nakke, skuldre og kragebein. Da stuper syklisten ofte fram over sykkelstyret, mens ved grusskrens glir og velter sykkelen gjerne over på siden.

– Når noen på sykkel sklir og faller på grus, vil det gjerne være stygge skrubbsår og forstuinger eller brudd i kragebein, armer og bein som dominerer, sier Clementz.

Normalt ikke dekket

Dersom selve sykkelen blir skadet, er det som regel ikke noe som er dekket av forsikring. If har derfor innført dekning av uhellsskader på selve sykkelen og utstyr, ved for eksempel velt eller kollisjon.

– Vi i If ønsker at det skal være enkelt å være fysisk aktiv, og da synes vi det er naturlig å satse litt ekstra på de som vil bruke pedalene. Både de som bruker ren muskelkraft og de som foretrekker litt hjelp fra en elmotor i de verste bakkene, sier Clementz.

– Vi synes derfor det er naturlig å dekke uhellsskader på sykkelen, for eksempel ved en skrens på grunn av løsgrus. Og at dette er en naturlig del av en utvidet innboforsikring. Det skal ikke være nødvendig å kjøpe en egen sykkelforsikring dersom du har en vanlig sykkel eller elsykkel, sier han.