Fellesprosjektet Arna-Stanghelle: Markedsdialog for anskaffelse av midlertidige, flytande kaianlegg

Meir enn 10 millionar kubikk stein skal handterast når Norges største tunnelprosjekt startar bygging i 2024.

Planlegginga av Norges største tunnelprosjekt  pågår for fullt. Fellesprosjektet Arna-Stanghelle skal byggast ved hjelp av tverrslag (adkomsttunnelar til sjølve hovedtunnelen) til Sørfjorden.

Illustrasjon over: Fellesprosjektet Arna-Stanghelle planlegger for byggestart i 2024 (Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen).

Statens vegvesen & Bane NOR har her søkt om sjødeponi for større deler av tunnelmassen.  Gitt at søknaden vert godkjent, treng vi anskaffe tre midlertidige, flytande kaianlegg for å handtere tunnelmassane i byggeperioden. I anskaffelsen inngår også utvikling og bruk av eit lukka nedføringssystem for steinen.  

Med bakgrunn i dette inviterer vi til markedsdialog for å få innspel på kva som vil vere beste prosess fram til første kaianlegg må vere klart i 2025: