Disse veiprosjektene vil Vegvesenet prioritere

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble tirsdag oversendt til Samferdselsdepartementet.

Foto over: Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården – Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Slik ser noe av planene til den nye veien på 45 kilometer ut. Den vil erstatte 11 tunneler som ikke oppfyller EU-krav. (Foto: Statens Vegvesen)

På topp i årets prioriteringsliste er fire prosjekter som vurderes som helt klare for oppstart:

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  • E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder
  • E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder

– Dette er prosjekter som er klar til politisk behandling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Tydelige faglige anbefalinger

For første gang har Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Dette er et svar på oppdrag fra departementet.

Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.

Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på om lag 150 milliarder kroner.

Verdier fraktes på vei

Vegdirektøren legger vekt på at 90 prosent av transportarbeidet og 97 prosent av vareverdien fraktes på vei.

Veinettet representerer store verdier for samfunnet og er en viktig forutsetning for økt produktivitet i landet. Standarden på veiene er variable, og det er utfordringer med framkommelighet og trafikksikkerhet flere steder.

– Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland.

I tråd med porteføljeprioriteringer vil Vegvesenet en gang i året vurdere riksveiprosjekter over en milliard kroner i NTP før eventuell oversendelse til politisk behandling.

– I en prioriteringsplan kan det være prosjekter som skifter plass dersom nytteverdien øker og kostandene går ned, sier vegdirektøren.

Politiske prioriteringer og krig i Europa

Det er signaler om at veibudsjettene ikke vil øke som tidligere forutsatt. Det er politikerne som beslutter når et veiprosjekt kan starte opp. Det er derfor viktig for Statens vegvesen å jobbe godt med prosjektene for å få så mye vei for pengene som mulig.

Samtidig har krigen i Europa forsterket en utvikling de siste årene med dyrere råvarer. Dette har rammet anleggsbransjen.

– Vegvesenet ønsker å samarbeide med bygg- og anleggsbransjen for å finne et fornuftig kostnadsnivå gjennom en krevende periode. Det er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Drift og mindre prosjekter

I tillegg til de prosjektene som nå er prioritert, har også Vegvesenet en liste over veiprosjekter mellom 200 millioner og en milliard kroner. Statens vegvesen har vurdert hele prosjektporteføljen av store og mindre prosjekter i sammenheng over lange strekninger. I sum gir dette god effekt for framkommelighet og trafikksikkerhet.

Samtidig prioriterer Vegvesenet fortsatt høyt å ta best mulig vare på riksveiene gjennom flere mindre utbedringstiltak.

Vegvesenets prioritering av store veiprosjekter 

PriProsjektStedModenhetKostnadsprognose (milliarder) 
    
1E134 Oslofjordforbindelsen (byggetrinn 2)Frogn og Asker (Viken) 5,83
2E134 Røldal – SeljestadUllensvang (Vestland) 3,34
3E6 Megården – MørsvikbotnSørfold (Nordland) 10,27
4E16 Hylland – SlæenAurland og Voss (Vestland) 1,64
5E134 Saggrenda – ElgsjøKongsberg (Viken) og Notodden (Vestfold og Telemark) 2,44
6E45 KløftaAlta (Troms og Finnmark) 1,23
7E16 Arna – StanghelleVaksdal og Bergen (Vestland) 14,93
8E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast)Stord, Tysnes og Bjørnafjorden (Vestland) 41,14
9E18 Retvet – VinterbroNordre Follo og Ås (Viken) 8,39
10E39 Ålesund – Molde (Møreaksen)Ålesund, Vestnes og Molde (Møre og Romsdal) 26,54
11E134 Dagslett – kryss E18 Lier (Viken) 4,16
12E10 Nappstraumen – ÅFlakstad og Moskenes (Nordland) 1,28
13E39 Volda – FureneVolda (Møre og Romsdal) 1,10
14E39 Storhaugen – FørdeSunnfjord (Vestland) 3,29
15Rv. 22 GlommakryssingLillestrøm (Viken) 3,22
16Rv. 5 Erdal – NaustdalSunnfjord (Vestland) 2,29
17E39 Ålgård – HoveGjesdal og Sandnes (Rogaland) 4,25
18E8 Flyplasstunnelen TromsøTromsø (Troms og Finnmark) 1,96
19Rv. 36 Skjelsvik – SkyggesteinPorsgrunn og Skien (Vestfold og Telemark) 5,77
20Rv. 19 MossMoss (Viken) 5,24

Fargekodene grønn, gul og rød viser Vegvesenets vurdering av prosjektets «modenhet».

For mer om hvert enkelt veiprosjekt, se https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/

Kostnadsprognosen viser milliarder i 2023-kroner.

Vegvesenets pågående prosjekter 2022

Utvalgte prosjekter under en milliard kroner i prosjektkostnad. Samlet omfang om lag sju milliarder kroner.

ProsjektSted
  
Rv. 291 Holmenbrua Drammen (Viken)
Rv. 509 Kontinentalveien – SundekrossenStavanger – Sola (Rogaland)
Rv. 426 Gamle Eigerøyveien – HovlandsveienEigersund (Rogaland)
E39 Bjerkeset – Astad Gjemnes (Møre og Romsdal)
Rv. 9 Utbedringsstrekning SetesdalBykle og Bygland (Agder)
Rv. 41 Utbedringsstrekning Treungen – Vrådal, Nes – KyrkjebygdaNissedal (Vestfold og Telemark)
E134-arm Husøy hamnKarmøy (Rogaland)
E134 Espelandssvingane (Haugalandspakka)Vindafjord (Rogaland)
Rv. 7 Ørgenvika – SvenkerudNes og Krødsherad (Viken)
Rv. 52 Gol – Vestland grenseGol (Viken)
Rv. 3 Østerdalen (Fjell – Opphus) Stor-Elvdal (Innlandet)
Rv. 70 Oppdal – SunndalsøraOppdal (Trøndelag) og Sunndal (Møre og Romsdal)
E6 Grøndalselv – NamsskoganNamsskogan (Trøndelag)
E6 Namsskogan – Nordland grenseNamsskogan (Trøndelag)
Rv. 80 Sandvika – SagelvaFauske og Bodø (Nordland)
Rv. 80 Adkomst ny Bodø lufthavnBodø (Nordland)
E6 NarviktunnelenNarvik (Nordland)
Rv. 94 Akkarfjord – JansvannetHammerfest (Troms og Finnmark)
Rv. 94 Mollstrand – GrøtnesHammerfest (Troms og Finnmark)

For mer om hvert enkelt veiprosjekt, se https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/

Vedlegg: