Disse tre vil drifte riksvegene i Øst-Finnmark

Tre entreprenører ønsker å holde riksvegene i Øst-Finnmark fremkommelige og trygge fram til 2028. Vegvesenet skjerper kravene til miljøvennlig drift.

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av 478 kilometer riksveg, hvor 19 kilometer er gang- og sykkelveger. Kontrakten gjelder også vinterdrift av 8 kilometer fylkesveg.

Foto over: Brøyting blir en viktig del av driftskontrakten for riksvegene i Øst-Finnmark. Foto: Øystein Skotte, Statens vegvesen.

Vegene om omfattes av kontrakten er E6 fra Karasjok til Kirkenes og E75 fra Varangerbotn til Vardø. I tillegg inngår E75 til Samelandsbrua ved Utsjok, riksveg 92 fra Neiden til finskegrensa og E105 fra Hesseng til russegrensa. Vegene går gjennom kommunene Kàràsjohka-Karasjok, Deatnu-Tana, Unjàrga-Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.

– Kontrakten byr på noen utfordrende og værutsatte strekninger, og lange strekninger med innlandsklima. I tillegg har vi bydrift i Vadsø, Vardø og Kirkenes. Vi trenger en solid entreprenør som får ansvar for vinter- og sommerdrift, og som skal ta seg av løpende vedlikehold, sier byggeleder Per Marius Øyen Pedersen i Statens vegvesen.

Disse har levert tilbud

TilbyderTilbudssum i kr ekskl mva.
Mesta AS462 758 466,-
Veidekke Industri AS473 127 581,-
Presis Vegdrift AS517 791 774,-


Statens vegvesen skal nå gjennomføre grundig kontrollregning og kvalitetssikring av tilbudene. I løpet av noen uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

Miljøkrav til entreprenør

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Statens vegvesen har også inngått avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune om vinterdrift av korte strekninger med fylkesveger langs E75 mellom Vadsø og Vardø, samt i Kirkenes sentrum. Dette er et tiltak for å få ned de totale utslippene.

Den nye driftskontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 og ut august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.