Bussjåførene skal bli tryggere på jobb

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blir hardt skadet eller drept. Det kan vi ikke leve med. Derfor ønsker vi nå krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (foto over: iStockPhoto).

Nå sender Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, forslag om strengere sikkerhetskrav for buss på høring. De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss.

Forsterket fronkonstruksjon skal bedre sikkerheten

Forslaget som nå sendes på høring, nasjonalt og i EØS-systemet, handler om å forsterke konstruksjonen i front av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren være betydelig mindre utsatt for alvorlige skader.

Det er svært ulike krav til kollisjonsbeskyttelse for ulike kjøretøygrupper. (Illustrasjon: Statens Havarikommisjon for Transport )

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T

Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at begge bussene hadde en hastighet på 33-34 km/t da de kolliderte. SHT mener at skadeomfanget av denne ulykken kunne vært redusert dersom det internasjonale regelverket til kollisjonssikkerhet i buss, som gjenspeiles i bilforskriften i Norge, hadde vært styrket. Den finske havarikommisjon gav etter en tilsvarende ulykke en sikkerhetstilråding til finske trafikkmyndigheter på dette området i 2015, og Norge har senest i april 2019 forsøkt å få dette på agendaen i EU.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med finske trafikkmyndigheter og andre nordiske land på nytt fremmer et forslag til World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (UNECE-GRSG, WP.29) om forbedrede krav til kollisjonssikkerhet for fører i busser.

Vei rapport 2019/04: Rapport om møteulykke mellom to busser på fv. 450 ved Nafstad, Ullensaker 17. november 2017

De nye sikkerhetskravene vil kunne gjelde for busser registrert fra og med neste år, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.