Bekymret for MC-ulykkene i sommer

Til og med juli i år har 17 motorsyklister mistet livet på norske veier. NAF etterlyser økt innsats for MC-sikkerhet fra veimyndighetene. – Motorsyklister er en utsatt trafikantgruppe, sier Jan Harry Svendsen, leder for MC i NAF.

Foto over: God kursing for motorsyklister være et livreddende tiltak (Foto NAF)

NAF mener nøkkelen til å snu ulykkestallene todelt: MC-førerne må jobbe med egen adferd, og myndighetene må øke sikkerheten på veinettet.

– For en motorsyklist kan det være tilfeldighetene som avgjør utfallet av en ulykke. Dessverre mangler det fortsatt infrastruktur som kan redde liv på svært mange veistrekninger, sier Svendsen.

Veifeller for to-hjulinger

Nå peker NAF på flere konkrete tiltak som kan øke sikkerheten for motorsyklistene. Å utbedre veifeller som hull og sprekker i veien og å forbedre sikkerheten i autovern er to slike grep.

Underskinner er et effektivt tiltak for å redde liv dersom en motorsyklist skulle veltet, sier Jan Harry Svendsen, leder for MC i NAF. Foto: Vik Ørsta AS.

– Gjennom en årrekke har motorsykkelorganisasjoner jobbet for at det skal monteres underskinner på autovern. Kun ytterst få strekinger har dette på plass, til tross for at man vet at dette er et effektivt tiltak for å redde liv dersom en motorsyklist skulle velte, sier Svendsen.

Også plassering av stolper, skilt og rydding av sideterreng kan utgjøre en stor forskjell for motorsyklister.

– En motorsyklist er utsatt fordi hen ikke sitter inne i en sikkerhetscelle, slik en bilist gjør. Derfor er sideterreng og løsninger som fanger opp motorsyklisten på en skånsom måte viktig for å redusere skadepotensialet, ifølge Svendsen i NAF.

Ta tak i egne ferdigheter

Mange motorsyklister også må jobbe med egen adferd for å redusere risikoen når de er ute på veiene. Redusert fart og økt bevissthet om egne begrensninger må til, sier Svendsen:

– Mange av ulykkene i sommer har vært utforkjøring i venstresving. Det kan være ulike grunner til at disse ulykkene skjer, men den beste måten å unngå dem på er å redusere hastigheten inn mot svingen til et nivå der man skaffer seg godt handlingsrom til å reagere dersom det ligger grus i svingen eller andre farer dukker opp.

Han understreker at en motorsyklist som er bevisst egen sikkerhet også har økt glede av å kjøre motorsykkel. Bare i år har NAF MC holdt rundt 60 kurs for MC-førere, med flere hundre deltakere til sammen. Kursene gir viktig oppfriskning av kunnskapene, både for erfarne og ferske motorsyklister.

– NAF MC sine lokalavdelinger arrangerer kurs for motorsyklister. Disse kursene er lavterskel og sørger for økt sikkerhet. Vårt ønske er at så mange som mulig går på kurs, enten i regi av NAF eller andre, sier Svendsen.