Med slam, batteri og kunnskap vil Nye Veier gjøre anleggsplassen utslippsfri

Nye Veier fikk nylig 25,8 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til satsing på utslippsfri anleggsplass. Midlene fordeles på tre prosjekt innen tunnelslam, mobile battericontainere og et kunnskapsprogram. Foto over: – Det er et viktig mål for oss i Nye Veier å være pådrivere for nye og innovative klima- og miljøløsninger i samferdselssektoren. Vi er stolte av…

Read More

Husk å påregistrere kjøretøyet ditt for sesongen

Hvis kjøretøyet ditt er avregistrert, må du huske å påregistrere det før du tar det i bruk Det gjør du på vegvesen.no/dinside. For å påregistrere kjøretøyet må du ha gyldig forsikring. Illustrasjonsfoto over: Statens vegvesen – Ikke glem å påregistrere motorsykkelen, bobilen eller annet kjøretøy før du tar det i bruk. Selv om skiltene er på…

Read More

Nå skal Tolletaten også kunne teste bilister for ruskjøring

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier…

Read More

Samferdselsministeren med første spadetak for Sotrasambandet

Onsdag 22. mars markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård prosjektstart for Rv. 555 Sotrasambandet. – Sotrasambandet skal sikre auka framkomme, og vil være med på å styrke Øygardens rolle for både regionale og nasjonale næringsinteresse. Sotrasambandet vil også knytte Bergensregionen nærare saman, seier Nygård. Utviklinga av fastlandssambandet mellom Øygarden og Bergen vil være viktig for å sikre…

Read More

Trøndelag fylkeskommunes med ny vegstrategi

Strategien gir føringer for hvordan fylkesvegnettet skal ivaretas og er et viktig politisk og administrativt verktøy som gir retning for prioriteringer innenfor vegområdet. Strategien er bygd opp rundt de fire temamålene trafikksikkerhet, fremkommelighet, klima og miljø, og vegeierrollen. Fylkeskommunens visjon «Vi skaper historie», FNs bærekraftsmål, nullvisjonen og føringer ifra Nasjonal transportplan er grunnmuren for strategien.  Foto over:…

Read More

Studie avdekker nye pendlingsvaner etter pandemien

En mobilitetsstudie fra WSP sammenligner pendlingsvaner i Oslo, Helsingfors, København og Stockholm. Felles for byene er at reiser med kollektivtransport har gått ned, mens pendlerreisene med bil og sykkel har økt. Men det finnes også flere forskjeller. Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto/TSF At mange yrkesgrupper har mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta én eller flere…

Read More

Nytt inntektssystem kan øke vegetterslepet i Nordland fylkeskommune 

Hvis nytt inntektssystem til fylkeskommunene blir vedtatt, vil tjenestene til nordlendingene måtte reduseres med 193,2 millioner kroner, skriver Nordland Fylkeskommune på sine sider. Foto over: illustrasjonsbilde fra Lofoten Foto: istockphoto/TSF Fylkesråd Svein Øien Eggesvik ga tydelige signaler til statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og distriktsdepartementet, da forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene ble diskutert.…

Read More