Åpnet tryggere veg på riksveg 4

Riksveg 4 har blitt tryggere for trafikken over Lygna. Og tryggere skal den bli.

13 måneder etter anleggsstart, på den 3,8 kilometer lange strekningen fra Sandvoll til Amundrud, kunne statssekretær Jakob Bjelland i Samferdselsdepartementet tirsdag kutte snora for den nye forbikjøringssektrekningen i Gran kommune med en ekte Toten-kniv.

Bjelland var i godlune og gratulerte alle som hadde bidratt til ny og tryggere riksveg.

– Det er flott å se at vegen er ferdig sju måneder tidligere enn planlagt til en lavere pris enn beregnet, sa Bjelland til vegfolk og andre frammøtte på vegåpningen.

Han la også vekt på at rv.4 er en viktig transportåre for de som bor i området og for lokalt næringsliv.

Tryggere veg

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la vekt på at Vegvesenet har bygd en ny veg med større trafikksikkerhet.

– Den gamle trefelts-vegen opp mot Lygna var blant de smaleste i landet. Med bredere veg og midtrekkverk, har vi fått en god og trygg veg med bedre framkommelighet. Møtefri veg er det mest effektive virkemiddelet mot alvorlige møteulykker, sa vegdirektøren.

Hun er bekymret for ulykkessituasjonen på norske veger. Det har vært en kraftig økning i tallet på drepte i trafikken på vegene i Norge i 2022 sammenlignet med året før.

–  Nye trafikksikre veger, som den her på Hadeland, er et viktig virkemiddel mot trafikkdød, sa Hovland.

Fått til sammen

Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen var full av lovord for det gode samarbeidet mellom Anlegg øst Entreprenør AS og Vegvesenet.

– Det gode resultatet med en ny veg vi kan åpne før tida, har vi fått til sammen, sa Johansen.

Han takket også for tålmodigheten fra naboer til vegprosjektet og Gran kommune.

Lyser ut ny kontrakt

Statens vegvesen har planer om mer trafikksikker veg på Hadeland. Ved påsketider 2023 lyser de ut den siste strekningen på rv.4 Roa-Lygna, den fem kilometer lange strekningen forbi Lygna og ned mot trefeltsvegen mot Einavatnet.

Fra kommunegrensa mellom Gran og Lunner til Roa bygger arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen ny 4,2 kilometer fire felts motorveg. Planen er å åpen motorvegen høsten 2023.

Med de to siste delstrekningene ferdige har Vegvesenet bygd 26 kilometer ny veg på Hadeland.