14 drepte i veitrafikken de to første måndene i 2018

14 drept i veitrafikken i løpet av januar og februar 2018. De siste fem årene har det i snitt omkommet 19 personer i løpet av årets to første måneder.

Av de 14 drepte er det hele 8 som omkom i møteulykker, hvorav 6 drepte menn og to kvinner.

Nedenfor finner du tallene fordelt per fylke.