HER KJØRTE EN LASTEBIL AV VEIEN PÅ NØYAKTIG SAMME STED SOM EN ANNEN LASTEBIL KJØRTE UT OG VELTET UKEN FØR. FOTO: POLITIET

To vogntog veltet samme sted: Avviser sikringstiltak

I januar kjørte to lastebiler av fylkesvei 700 og veltet. Fylkeskommunen vil ikke gjøre tiltak på stedet, selv om svingen på stedet heller feil vei – og rekkverk mangler.

I løpet av kort tid i januar har vært to utforkjøringer sør for Mærk Bro på fylkesvei700 ved Reberg mellom Voll og Stamnan. Det som er spesielt med disse to utforkjøringene er at de skjedde på nøyaktig samme sted, ut fra en 60-sone og i en sving, skriver avisa Opdalingen.

Foto over: Her kjørte en lastebil av veien på nøyaktig samme sted som en annen lastebil kjørte ute og veltet uken før. Foto: Politiet.

Hendelsene fikk avisa Opdalingen til å stille noen spørsmål til Trøndelag fylkeskommune.

  • Noterer fylkeskommunen seg noe sted at det har forekommet to utforkjøringer på samme sted i løpet av det korte tidsrommet?
  • Det går et autovern et stykke fra 60-sonen, men det slutter rett før denne kurven der utforkjøringene foregikk. Vil man kunne se på å forlenge autovernet, det er en ganske høy skråning?
  • Det var glatt på stedet da begge utforkjøringene skjedde. Er veivedlikeholdet tilfredsstillende?
  • Svingen der utforkjøringen skjedde virker for undertegnede å være litt merkelig dosert. Vil man vurdere noen utbedringer her?
  • Hva vil man gjøre for å unngå flere utforkjøringer her?

Seksjonsleder veg, Oddveig Kipperberg, svarer i en epost.

– Alle politiregistrerte ulykker med personskader blir registrert av Statens vegvesen, og blir lagt inn i Norsk veidatabase (NVDB), som er gjort tilgjengelig for våre kartsystemer. Ulykker uten personskader blir ikke registrert. Det er ikke registreringer i NVDB her om ulykker med personskade. Vi har også sjekket publikumshenvendelser og henvendelser fra kommunen tilbake til 2018, og har ikke funnet noen henvendelser for dette området, svarer hun.

På spørsmål om man vil forlenge autovernet som slutter rett før stedet der bilenekjørte ut, svarer hun følgende:

– Vi har sett på nytt på strekningen og den aktuelle kurven. Like før kurven er rekkverket avsluttet. Det er generell fartsgrense 80 km/t på stedet. Fartsgrensen er riktig etter fartsgrensekriteriene. Vi har ingen politiregistrerte ulykker med personskader de siste fire år på stedet. Det har vært en ulykke med dyr involvert i 2020, men det har ikke med kurven å gjøre.

Fra avisa Opleningen

«Det er en lastebil og en større varebil som har kjørt ut her i vinter, begge gangene var det slapseføre. Fylkesvegen har flere påfølgende kurver», skriver Kipperberg. Hun legger til:

« Årsaken til at de to bilene har kjørt ut her i vinter, er at de ikke har tilpasset farten inn i mot kurvene i forhold til føret på vegen.»

Hun viser til at svingen heller ut feil veg, men det har fylkeskommunen mange steder på sine veger.

«Slik vi ser det er det ikke rekkverksbehov på plassen. Faremomenter langs vegen som faste sidehindre og høye, bratte skråninger, bruer og underganger kan forårsake store personskader når disse farene treffes på en uheldig måte. Fortrinnsvis bør faremomenter langs vegen unngås. Rekkverk kan være et faremoment i seg selv, og bør derfor bare settes opp dersom det er farligere å kjøre ut av veien enn å kjøre inn i rekkverket. »

Fra foredraget på Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020, Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune 
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger 

Les også:

Innlandet fylkeskommune har analysert 37.000 svinger på fylkesveger, og kategorisert dem i ni ulike klasser.

NRK: Har analysert 37.000 svinger – mener det kan redde liv

Analyser: Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker (UAG) viser at 60 prosent av utforkjøringsulykkene kunne vært uten dødelig utfall dersom sideterrenget hadde vært ryddet. Utforkjøringer blir dødsulykker på grunn av dårlig sideterreng langs veiene