Kartlegger alle svinger

Innlandet fylkeskommune har analysert 37.000 svinger på fylkesveger, og kategorisert dem i ni ulike klasser.

INNLANDET: Fylkeskommunen i Innlandet har bokstavlig talt svingt seg rundt for å bedre trafikksikkerheten på fylkesvegene, skriver avisen Lokalavisa Trysil Engerdal.

Nå har de laget et sving-register for fylkesvegene som skal gi nyttig informasjon om hva som gjør fylkesveger tryggere.

Espen Strandvik Haugvik, som er ingeniør i trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune, kan fortelle at 37.000 svinger er analysert.

Ni klasser

Parametre som er vurdert er svingradius, helning, dosering, trafikkmengdeog fartsgrene på vegen, og alt er satt opp mot utforkjøringsulykker.

Svingene er klassifisert og delt inn i ni ulike kategorier, fra de farligste svingene til de minst varlige.

Registret er nytt for fylkeskommunen, men er et godt verktøy for å gi en oversikt over hvilke svinger det haster med med å få gjort utbedringer og sikring på.

Fylkeskommunen får også mange henvendelser frs trafikanter som har meninger og innspill om hvilke tiltak de mener er nødvendig på vegene. Med et eget svingregister kan fylkeskommunen gå inn og vurdere henvendelser opp mot sine egne beregninger om risiko.

Bruke pengene best

Mye av informasjonen i det nye registret er informasjon vegvesen og fylkeskommune hadde tilgjengelig allerede, men det har også vært viktig med befaring av svingene før man konkluderer med hvor farlig eller ufarlig svingen er.

Det er et nasjonalt mål at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Å utbedre de mest farlige svingene er viktig for å oppnå et slikt mål.

Fylkeskommunen har begrenset med penger til å gjøre tiltak, og de har mange svinger som er definert som farlige. Derfor må de jobbe smart for å tyne mest ut av de økonimiske ressursene de har, og bruke pengene der det trengs mest.

Prosjektet håper også å få en så god oversikt at det blir mulig å samplanlegge slik at svinger utbedres samtidig mens det gjøres andre tiltak i et område.

Svingutbedring er et kontinuerlig arbeid som på sikt forbedrertrafikksikkerheten.

Aktuelle tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved svinger, kan være å rydde unna farlige objekter i sideterrenget som store steiner eller trær, slake ut skråninger eller sette opp vegrekkverk.

Espen Strandvik Haugvik var i 2020 på Den nasjonale Vegsikringskonferansen å holdt foredrag om et lignende prosjektet. Hele foredraget hans kan ses her