Teknisk svikt på E6 – trafikantene reddet av midtrekkverket

Torsdag kveld i forrige uke mistet en tungbilsjåfør kontrollen på E6 og kjørte inn i midtdeleren ved Heirkrysset i Levanger. Årsaken var en punktering. Midtdeleren reddet trafikantene nok en gang fra å havne i en tragisk trafikkulykke. Det var avisa Innherred som først omtalte saken.

Faksimile over – fra avisa Innherred

Viser godt hvordan rekkverket virker

Helge A. Stabursvik, seksjonsleder i Statens vegvesen sier før han får se bildet til Innherred at han ikke kan huske å ha sett midtdelere flytte seg noe særlig over gulstripen i det hele tatt. Så når lokalavisa Innherred sender over bildet av tømmerbilen som står midt på vegen uttrykker han et «oi», før han raskt poengterer at det er et meget illustrerende eksempel.

– Tømmerbilen er jo både stor og tung, men dette viser hvor godt rekkverket virker, sier Stabursvik.

Målet er å fange opp energi

Midtrekkverk treffes naturligvis nesten alltid i spiss vinkel og målet er å fange opp energi, og rekkverkene testes for å tåle ulike kjøretøy.

– Bildet viser hvordan det ikke ryker, men holder seg som et strikk, beskriver Stabursvik.

Midtrekkverk har vært et viktig bidrag til at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken har gått kraftig ned med årene.

Samtidig påpeker seksjonslederen at utviklingen av selve rekkverkene også har endret seg.

Det gjelder for så vidt alt av rekkverk, også på siden av vegen.
– Tidligere kunne man oppleve at rekkverket fungerte som spretthopp i endene. Nå starter og slutter rekkverkene ulikt ved forskjellig fartsgrense også, påpeker han. Ved fartsgrense over 60 kilometer i timen skal endene føre ut i terrenget eller ha en endeterminal.

Ved 60 kilometer i timen og lavere kan rekkverket ha en nedføring på tolv meter.

– Alt handler om å fange opp energi. Man skal aldri kunne få et mer alvorligere utfall av en trafikkulykke fordi man treffer et rekkverk, sier Stabursvik til avisa Innherred.

Gamle E6 bar med rette navnet «dødsvei». Norges viktigste veistrekning i retning resten av Europa ble rammet av titalls front mot frontkollisjoner.

Hindret møteulykke

Midtrekkverket har med stor sannsynlighet hindret et alvorlig utfall av punkteringen på vogntoget. Dersom det hadde kommet en bil i mot da tømmerbilen kom ut av kontroll.

Selv om rekkverket flyttet seg over i motgående kjørefelt, ville det ikke blitt et direkte sammenstøt og en bil i mot hadde bare blitt slengt tilbake til motsatt side i stedet for å kollidere med det tunge kjøretøyet.

I 2021 omkom 87 personer på norske veger. Et delmål i nullvisjonen er maksimalt 350 hardt skadde og drepte innen 2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Møte- og utforkjøringsulykker dominerer bildet blant de alvorligste ulykkene.

På de veiene der det etableres møtefrie veier med midtrekkverk reduseres dødsulykkene med opp mot 100% og hardt skadde med over 50% viser tallene fra statistikkene. De beste eksemplene finner man fra tidligere dødsveiene E18 igjennom Vestfold og E6 igjennom Østfold.