Ny rapport: 4-feltsvei mer lønnsomt enn antatt – liv kunne vært spart

  • Færre dødsulykker. 
  • Mer plass til transport. 
  • Kortere reisetid. 

Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold.

Burde flere norske motorveier vært bygget hvis man hadde visst det man nå har fått vite om samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved slike veier?

Ja, mer enn antyder rapporten «Evaluering av E6 Østfold», laget av Menon Economics på oppdrag fra Statens vegvesen. Rapporten konstaterer at flere menneskeliv kunne vært spart, både på denne europaveien og andre, om de ble bygget raskere.

Les hele saken på Aftenposten.no