Klart for åpning av strekningen Jådåren-Østvik på fylkesveg 17

Onsdag 14. september kl. 1200 er det klart åpning av strekningen Jådåren-Østvik på fylkesveg 17.  Foto over: Ny veg: Etter to år med arbeid åpnes den siste delen av ny fylkesveg 17 onsdag 14. september 2022 (Dronefoto: Trøndelag fylkeskommune). Strekningen Jådåren-Østvik er den siste delstrekningen av hovedprosjektet fylkesveg 17-720 Dyrstad-Sprova-Malm. Etter åpningen 14. september er dermed hele…

Read More