Krever statlig økonomisk krafttak for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Det nasjonale etterslepet på veivedlikeholdet på fylkesveiene ligger på om lag 60-80 milliarder kroner. I Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) er etterslepet beregnet til i størrelsesorden 8-10 milliarder kroner i Troms og om lag 4 milliarder i Finnmark. Leserinnlegg: Bengt Magne Luneng, Marlene Bråthen, Kurt Michalsen og Irene Lange Nordahl, Senterpartiet i Troms og Finnmark. Foto:…

Read More