Startet detaljplanleggingen av møtefri E6 Øyer – Otta

Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. (Foto: Nye Veier)

Et stort og bredt sammensatt arbeidslag er nå godt i gang med det viktige planarbeidet for utbyggingen av det som gjenstår av gammel vei på E6 Øyer – Otta. Planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker. På den ca. 40 km lange delstrekningen…

Read More