Penger til bygging av deler av E6 i Nordland

Regjeringen foreslår å bruke 4 milliarder på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland.

Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) på en pressekonferanse mandag ettermiddag, ifølge TV2.

– At vi nå får satt i gang dette prosjektet, er viktig for å binde sammen sør- og nord i Norge på en trygg måte. Dette vil også skape viktig aktivitet i bygg- og anleggssektoren lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Vedum.

Han presenterte nyheten sammen med fiskeriminister Skjæran i Sørfold mandag.

– Dette er en merkedag for Nord-Norge. Prosjektet er viktig for å løse utfordringer med tunnelsikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og fremkommelighet, sier Skjæran.

Oppstart av veiprosjektet blir i 2024.

Planene for å få ordne på den ulykkesutsatte strekningen har vært klare i mange år.

Veistrekningen er en av tre prosjekter som Statens vegvesen mener det haster å komme i gang med. Totalt er det snakk om ei strekning på cirka 4,5 mil. 

Prosjektet lå lenge inne i Nasjonal transportplan, men i fjor kom kontrabeskjeden.

Hele prosjektet:

  • Det er i dag 16 tunneler på den 53 kilometer lange strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold.
  • Tunnelenes samlede lengde er 19 kilometer. Kjørebanebredden på 5,5 meter i tunnelene gir redusert framkommelighet for tunge kjøretøy, som utgjør om lag 25 prosent av trafikken. I tillegg har nær 5 kilometer av strekningen en stigning på 8 prosent, og det er også andre store standardmangler.
  • De eldste tunnelene på E6 gjennom Sørfold ble bygget på 1960-tallet, mens E6 mellom Sommarset og Mørsvikbotn sto ferdig i 1985. Da forsvant den nest siste ferga på E6, samtidig som vegen åpnet for kraftutbygging i Kobbelv og ga flere bygder i Sørfold vegforbindelse. Kilde: Statens vegvesen

Les også: Bekymret for sikkerheten ute på våre veier

Helt ny sikrere standard på E6 i Sørfold