Tok første spadetak på rv. 70 Elverhøybrua

Mandag tok en fornøyd ordfører første spadetak for ny bru på rv. 70 ved Elverhøy i Sunndal kommune. – Dette er en merkedag. Vi er veldig fornøyde med at byggingen er i gang og at vi allerede om et drøyt halvår har ny trafikksikker bru på plass, sier Ståle Refstie, ordfører i Sunndal kommune. Foto…

Read More

Vil ha innspill til utbedring av rv. 25 i Elverum

Statens vegvesen ønsker bedre og tryggere vei mellom Løvbergsmoen og Flishøgda i Elverum. Planlegginga starter med å be om innspill til arbeidet. Foto over: Planleggingsleder Espen Sletten Orten ved ett av X-kryssene som Statens vegvesen ønsker å erstatte med to T-kryss med avstand mellom. Det gjør det tryggere og mer oversiktlig for trafikantene. Foto: Statens…

Read More

Flaum i Vestland

676 kilometer av fylkesvegane i Vestland er flaumutsett. Det tilsvarar 11,6 prosent av fylkesvegnettet.  Endringane av klima er ei av dei største utfordringane. I Vestland fylke er det større risiko for meir skred og flaum framover. Klimaendringane kan føre til aukande ekstreme vêrhendingar. Det er sannsynleg at det kjem fleire hendingar som dei i Utvik…

Read More

Arbeidet med midlertidig bru på Tretten i rute

Arbeidet med fundamentene går etter planen. I midten av mars starter monteringa av den midlertidige brua på Tretten. Fylkeskommunens entreprenør skal bygge to nye fundament og reparere de tre som står igjen etter brua som falt ned.  Fundamentene må være sterke nok til å stå i flere år og tåle flere vårflommer. Foto over: Det…

Read More

Innlandet fordeler fem millioner til bedre trafikksikkerhet

Pengene er fordelt til 20 tiltak rundt om i Innlandet. Tiltakene må gjennomføres i 2023.  Det er Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) som har fordelt 4 721 500 til ulike trafikksikkerhetstiltak og tiltak til hjertesoner rundt skoler.  – Gjennom midlene som er fordelt, vil trafikksikkerheten for barn og unge bli bedre en rekke steder i fylket.…

Read More

Færre sier at de kjører bil til jobb

Flere i Oslo og Akershus sier at de reiser kollektivt eller sykler på vei til jobb. Færre velger å ta bilen. Det går frem i en holdningsundersøkelse fra Statens vegvesen om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud. Illustrasjon over: Andelen som sier at de kjører bil på vei til jobb er nå tilbake på 2018-nivå. Andelen som…

Read More

Seks omkom i februartrafikken

Seks mistet livet på norske veier i februar. Fire flere enn i februar i fjor. Etter årets to første måneder har 12 personer omkommet i trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. For mange unge dør i trafikken Ulykkestallene for februar har mange likheter med januar: Seks personer omkom. Fem menn og en kvinne. Som…

Read More

Antallet ulykker ved forbikjøring og påkjøring av parkerte kjøretøy øker

I fjor økte antallet skader ved forbikjøring med 32 prosent, viser ferske tall fra forsikringsselskapene. I 2021 var det 8748 skadetilfeller ved forbikjøring. I fjor økte tallet til 11 563. Det går frem av skadestatistikken til Finans Norge, som organiserer alle forsikringsselskapene her i landet. – Det er bekymringsfullt at antallet kollisjoner ved forbikjøring øker kraftig, sier…

Read More

Peab vant skiltkontrakt i Trøndelag

Peab Anlegg har signert kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om utskifting av 10 000 skilt i perioden 2023-2026. Hovedoppgaven i kontrakten er nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesveier i hele Trøndelag fylkeskommune. Fylkesveinettet består av 6000 kilometer vei og 65 000 trafikkskilt. Prosjektet omfatter levering, oppsetting og nedtaking av rundt 10 000 skilt. Kontraktssummen er…

Read More

Mercedes-Benz og Google slår seg sammen for å skape neste generasjons navigasjonsopplevelse

Mercedes-Benz og Google kunngjorde denne uken et langsiktig strategisk partnerskap for å skape neste generasjons digitale luksusbilopplevelse. Med dette partnerskapet vil Mercedes-Benz være den første bilprodusenten som bygger sin egen navigasjonsopplevelse basert på nye bildata og navigasjonsfunksjoner fra Google Maps Platform. Dette vil gi Mercedes-Benz tilgang til Googles ledende geospatiale tilbud, inkludert detaljert informasjon om…

Read More