', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Den nasjonale Vegsikringskonferansen

6. og 7. februar 2020
Bergen


Samarbeidspartnere:- Det er behov for en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale- og lokale politikere og trafikk- og bilorganisasjoner slik at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetning at våre konferanser skal bli en viktig møteplass for alle som brenner for trafikksikkerhet og trygge trafikkmiljø spesielt.

Konferansested 

Konferansested:  Bergen
Raddison Blu Royal Hotel, Bryggen

Program


 Forelesere


Slides 

Slides fra innlederne på Vegsikringskonferansen

Møteplass for alle som brenner for tryggere trafikkmiljø

Nullvisjonen er vårt mål

Tryggere trafikkmiljø med blant annet fysiske sikkerhetsbarrierer kan være med på å nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken raskere!