Vil ha ekstern granskning av Tretten-kollapsen

Statens vegvesen og Innlandet fylke setter nå i gang en ekstern granskning av kollapsen av Tretten bru mandag.

Foto over: Vegvesenet og Innlandet vil nå ha en ekstern gransking av Trette–kollapsen. (Foto: Per Kollstad)

– Vi skal ha en fullstendig og uavhengig gjennomgang av hendelsen. Det skal være trygt å kjøre på norske veier. Derfor er det viktig å komme til bunn i denne saken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Målet for granskingen er å finne ut hvordan dette kunne skje og ikke minst hvordan vi kan forhindre at slikt skjer igjen, legger samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke til.

SINTEF gransker

SINTEF er engasjert til å gjennomføre granskingen. Grete Aastorp skal lede arbeidet. Et uavhengig fagpanel settes nå sammen.

Statens vegvesen har også startet en kartlegging av inspeksjons- og tiltaksoversikt på øvrige bruer med tilsvarende konstruksjon med de aktuelle fylkene.

Innlandet fylke eier og vedlikeholder Tretten bru på fylkesvei 254. Brua ble i 2012 bygget av Statens vegvesen for daværende Oppland fylkeskommune.