Vi kan ikke prioritere utbedring – fylket har 1100 kilometer med gamle rekkverk

I 2012 og 2013 var det to stygge utforkjøringer på Bukstadveien (fylkesvei 469) på Hidra. Fylket har fortsatt ingen planer om utbedring, skriver avisen Agder Flekkefjord tidende

Rekkverk eller autovern mot sjøen på fylkesvei 469 ved Bukstad på Hidra har i mange år stått langt oppe på listen over trafikksikkerhetstiltak som Flekkefjord kommune mener fylkeskommunen må gjøre noe med.

I 2012 og 2013 var det to stygge utforkjøringer på Bukstaveien, veien til ferjeleiet der bilførere endte i sjøen. Heldigvis gikk det godt med involverte personer, men Flekkefjord kommune etterlyser fortsatt utbedring av autovernet som fortsatt er en lav betongkant uten mulighet til å stoppe biler som kjører ut.

«Utrede saken»

Veisjefen i Statens vegvesen uttalte den gang at «Vi har lite penger til slike tiltak, men vi skal sette oss ned å utrede saken.»

Fenderkantene på Hidra er bare 30-40 cm høye og skrår utover. Isteden for å sende bilene inn på veien igjen, virker de mot sin hensikt og sender bilene over kanten. Forslag til utbedringer er å få vekk fenderkantene og sette opp skikkelig autovern, eller å støpe nytt sikkert rekkverk.

«Med over 500 innspill til handlingsplanen for fylkesveier har ikke Agder fylkeskommune økonomi eller mulighet til å prioritere tiltaket.», er gjennomgangsmelodien, ifølge avisen Agder.