Vi frykter trafikkulykker mer enn kreft og korona

Trafikk- og bilulykker er det folk frykter mest av sykdom og ulykker som kan ramme en selv eller de nærmeste, viser en ny undersøkelse. Samtidig er én av fem usikre på hva de skal gjøre dersom de kommer til en trafikkulykke, skriver Jarlsbergsavis. (26.05.2021)

Norge: – Kommer du tidlig til en ulykke skal du sikre skadestedet, varsle 113 og hjelpe de skadde. Det er viktig at du på forhånd lærer deg grunnleggende førstehjelp, sier sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

I en fersk spørreundersøkelse utført av Ipsos for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, ble folk bedt om å nevne inntil tre ulike situasjoner de fryktet mest, hvor ulykke eller akutt sykdom kunne ramme dem eller deres nærmeste.

47 prosent svarte trafikk- eller bilulykker. Det er adskillig flere enn for eksempel kreft (25 prosent), hjertesykdom (19 prosent), pandemi/covid-19 (12 prosent), hjerneslag/blødning (8 prosent) og brann (6 prosent).

– Norske veier og norske trafikanter er blant de sikreste i verden. Men fortsatt er det mange som blir rammet av trafikkulykker og får livene sine snudd på hodet, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hvert år dør rundt 100 mennesker i trafikken og mellom 550 og 650 blir alvorlig skadd, ifølge den offisielle ulykkesstatistikken fra SSB.

– Vi regner med at mange, også i år, vil ta ferien i eget land. Av disse vil nok mange kjøre bil eller bobil. Noen vil sikkert kjøre på steder de ikke har vært før og på veier med en annen standard enn de er vant med. Men vi håper og tror dette ikke vil bety flere ulykker enn vanlig, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen..

Flest ulykker om sommeren

Det er i sommermånedene fra juni til og med august at flest personer blir hardt skadet og omkommer på norske veier.

– Vi regner med at mange, også i år, vil ta ferien i eget land. Av disse vil nok mange kjøre bil eller bobil. Noen vil sikkert kjøre på steder de ikke har vært før og på veier med en annen standard enn de er vant med. Men vi håper og tror dette ikke vil bety flere ulykker enn vanlig, sier Ranes.

Les mer i Jarsbergsavis (+)