Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut stor veikontrakt

Nå er konkurransen om hvem som skal få lov å bygge den nye fylkesveien Fv. 359 Kaste-Stoadalen i gang

Vestfold og Telemark fylkeskommune har nå inngått avtaler med alle grunneiere, som gjør det mulig å sette i gang arbeidet med den nye veien. Entreprenørene som vil legge inn i tilbud i konkurransen har tida fram til 8. juni på seg før konkurransen lukkes. Da begynner det møysommelige arbeidet med å gå igjennom de innkomne tilbudene.

Foto over: Den nye fylkesveien vil avlaste Lannavegen Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Avgjøres i høst

– Vi regner med at vi vil være ferdig med å gå igjennom tilbudene tidlig på høsten, sier prosjektleder Anne Refsdal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Hun skal lede arbeidet sammen med byggeleder Terje Blekaberg Kaasa.

Kontraktsformen er totalentreprise. Det betyr at utførende entreprenør også må utarbeide byggetegninger i detalj før arbeidet kan komme i gang for fullt.  Selv om dette arbeidet krever noe tid, vil trolig den entreprenøren som får kontrakten starte med forberedende arbeider allerede i løpet av høsten.  Det vil blant annet være tømmerhogst.

– Veien skal etter planen settes under trafikk før jul 2024, forteller Refsdal.  Hun opplyser at det likevel kan være noe arbeid som gjenstår når veien åpner, men det vil bli gjort ferdig etter at vinteren 2024/25 er over.

Krevende grunnforhold

Total lengde på den nye fylkesveien i Nome kommune, er 3 000 meter. Veien vil lede trafikkstrømmen utenom Ulefoss sentrum og store deler av den smale Lannavegen.  Deler av veien skal bygges i områder hvor grunnforholdene er krevende. Det skal også bygges en rundt 90 meter lang tunnel i løsmassene.  Det skal også bli bygd en 255 meter lang bru. Denne konstruksjonen vil være en såkalt fritt, frambygd bru, lik Elstrømbrua på fv. 357 rett utenfor Skien sentrum.