«Veisjef» rystet over det han fikk se

Befaringa på Vigdalsveien i Buvika i forrige uke gjorde inntrykk på Hallgeir Grøntvedt (Sp), skriver avisa Sør-Trøndelag.

Foto over: googlemaps

Vi må foreta oss noe oppover der. Det var mye verre enn jeg trodde, sier leder hovedutvalg til vei i Trøndelag fylkeskommune.

– Holder det med de ordene, spør avisa Sør-Trøndelag?
– Nei. Det var faktisk noe av det verste jeg har sett, sier han om fylkesvei 6646, som går fra Valsetveien forbi Lereggen og over til Vigdalsmo i Buvika – en strekning på sju-åtte kilometer.

Faksimile avisa Sør-Trøndelag

«Verstingen»

Torsdag 24. mars tok Skaun-ord- fører Gunn Iversen Stokkke (Sp) med et kobbel av folk på befaring på kommunale fylkesveier. For- mål: Vise fram behov for opprusting og vedlikehold. «Verstingen» på turen var utvilsomt Vigdalsveien (tidligere fv802). Det er blant annet mindre strekninger med meget smal vei, søkk og sprekker i as- falten og rekkverk henger i løse lufta.

Allerede i 2013 var veistrekningen ferdig regulert – klar til oppgradering. Men ingenting skjedde.

Lover å purre

Marit Børø i fylkeskommu- nen, som har ansvaret for driftskontrakten på fylkesveier i Skaun, uttalte også at befaringa var nyttig.

– Det er behov for opprusting på alle plasser vi var innom. Men alt dette krever friske midler – altså nye bevilgninger (penger) fra fylkeskommunen. Og det er det Grøntvedt og de andre fylkespolitikerne som må stå for, sa hun.

– Veibehovene i kommunen skal følges opp og svar fra fylkeskommunen skal purres, spesielt angående Vigdalsveien i første omgang, lover Skaun-ordfører Stokke.