Veien som endrer innlandet

Utbyggingen av E6 fra Kolomoen til Otta og E16 fra Kløfta til Kongsvinger fører til økt trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet og stimulerer til vekst og utvikling. Veiprosjektene knytter sammen innlandsregionen og skaper nye bo- og arbeidsmarked.

Bygger 44 kilometer E6 på 41 måneder: I dag åpnet den første strekningen
Nye Veiers er ferdig med sin andre strekning noensinne i Norge: 12 kilometer firefelts E6 mellom Kolomoen og Kåterud.

Tirsdag 8. oktober åpnet de 12 km med ny firefelts motorvei på E6 fra Kolomoen til Kåterud, på grensen mellom Stange og Hamar.
Kolomoen er stedet der man tar av fra E6 for å kjøre mot Elverum og Østerdalen. De første 12 kilometerne av Nye Veiers E6-prosjekt ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale i formiddag. Dermed er første del av firefeltsutbyggingen mellom Kolomoen og Moelv tatt i bruk

E6 KOLOMOEN – MOELV

Nye Veier bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Veistrekningen er 43 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200.000 innbyggere.

Utbyggingen av Kolomoen – Moelv pågår. Første delstrekning fra Kolomoen til Kåterud ved Hamar (12 km) åpner allerede førstkommende tirsdag, 8. oktober 2019. Resten av den 43 kilometer lange strekningen åpner innen utgangen av 2020. Utbyggingen av Moelv – Lillehammer – Øyer er under planlegging med forventet byggestart allerede i siste halvdel av 2020. Målet er åpning av 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer innen utgangen av 2025. Dette gir Innlandet til sammen 87 kilometer trygg, sikker og effektiv firefelts motorvei med 110 km/t. I januar i år tilførte Samferdselsdepartementet i tillegg E6 Øyer – Otta (90km) og E16 Kløfta – Kongsvinger (60 km) i porteføljen til Nye Veier.

HER HAR DET VÆRT 53 ULYKKER PÅ 20 ÅR
E6-strekningen mel- lom Kolomoen og Kåterud har krevd ni liv de siste 20 årene, ifølge Hamar Arbeiderblad.

 E6 i Hedmark har vært veldig ulykkesutsatt siden slutten av 90-tallet, og vi gjort flere tiltak for å få ned antall ulykker, sier sjef- ingeniør Per Magnar Klomstad i Statens vegvesen til HA.

REISETIDEN REDUSERES
Med firefelts motorvei med 110 km/t vil det ta ca. 50 minutter å kjøre fra Gardermoen til Hamar. Hamar – Brumunddal kommer til å gå på snaue 10 minutter, mens det vil ta i underkant av 30 minutter å kjøre fra Hamar til Gjøvik og fra Hamar til Lillehammer.

SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMT
De nye motorveiene skaper nye bo- og arbeidsmarked og legger et solid grunnlag for vekst og utvikling i Innlandet. Utbyggingen er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså forholdet mellom nytte og kostnad, styrer hvilke strekninger i Nye Veiers tildelte portefølje som skal bygges ut når. At selskapet nå snart er halvveis i utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv, og det faktum at de i løpet av 2019 skal ut i markedet med tre store kontrakter for E6 Moelv – Øyer, viser at Innlandet har en positiv utvikling, og at storsamfunnet mener det er samfunnsøkonomisk nyttig å investere i firefelts motorvei i Innlandet. Høy trafikkøkning de senere årene, samt høy sysselsetting, er blant faktorene som påvirker prosjektenes samfunnsnytte.