Vegvesenet legger ut attraktivt vegprosjekt på Hadeland

En uke etter at Stortinget vedtok finansieringen av ny Rv. 4 på Hadeland, sendte Vegvesenet Rv. 4 Roa-Gran ut i markedet. (15.12.2020)

Den 4,2 kilometer lange motorvegen med fire felter, er den første av tre delstrekninger på etappe to av utbyggingen av Rv. 4 Hadeland.

– Roa-Gran bør være en attraktiv utbyggingsjobb, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.

Han har sammen med staben i Prosjekt Vestoppland brukt tiden supereffektivt etter at samferdselsminister Knut Aril Hareide slapp nyheten om at det etterlengtede vegprosjektet lå inne i statsbudsjettet for 2021.

– Alle som har kjørt riksveg 4 skjønner hvorfor denne strekningen er viktig, sa statsråden da regjeringen fulgte opp med forslaget til utbygging og finansiering 23. oktober.

Totalentreprise med forhandling

Vegvesenet legger ut den første kontrakten på etappe 2 Hadeland som en totalentreprise med forhandlinger. Tre entreprenører skal velges ut etter en prekvalifisering.  Disse tre skal så konkurrere om å vise de beste løsningene for motorvegprosjektet.

– Vegvesenet har svært gode erfaringer med denne konkurransemetoden. Det er krevende både for entreprenør og byggherre, men det øker sjansen for at vi ender opp med de beste løsningene, sier Johansen.

Prosjekt Vestoppland har vært gjennom samme konkurranseformen på E16 Kvamskleiva, hvor Hæhre trakk det lengste strået. På E16 Bjørum-Skaret i Bærum og Hole kommune, har Vegvesenet skrevet kontrakt med Skanska.

– Entreprenørene som blir med i sluttspillet får god tid til å jobbe fram de beste løsningene, som ikke trenger å være de rimeligste i kroner og øre, sier Johansen.

Mulig med 200 millioner i fratrekk

Vegvesenet legger opp til at deltakerne kan få opptil 200 millioner kroner i fratrekk på konkurransesummen:

  • 50 millioner for god organisering av prosjektet
  • 75 millioner for gjennomføring av prosjektet
  • 75 millioner for teknisk kvalitet

– Det blir særlig krevende å bygge krysset på Roa hvor E16 fra Gardermoen og Jevnaker møter Rv 4, sier Johansen.

Planen er å starte anleggsarbeidet i september 2021. Planen er snorklipping ved årsskiftet 2023/2024. Motorvegprosjektet har en verdi på 1,5 milliarder kroner.

Nye kontrakter i 2021

Vegvesenet lyser ut de to andre delstrekningene på Rv 4. Hadeland i 2021:

Sandvoll-Amundrud (3,8 kilometer tre felts veg)

Lygna-Lygnebakken (Fem kilometer to felts veg)

Kontraktene lyses ut våren 2021 og nærmere jul 2121 som enhetspriskontrakter.

Dette er mindre prosjekter hvor dagens veg skal bygges om og utvides. Etappe to har til sammen en verdi på 1,982 milliarder kroner.