Vegvesenet: Kan kutte halv milliard med smart firefelt på Rv.4

Statens vegvesen mener det er mulig å kutte kostnadene på ny riksveg 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua med en halv milliard kroner når regjeringen åpner for smalere motorveger med fire felter. (14.10.2020)

Rv.4 Oslo-Mjøsbrua er en av strekningen regjeringen viser til, hvor det kan være aktuelt med den nye vegstandarden. Statens vegvesen er nå ferdige med det første steget på planleggingen av den nordligste vegstrekningen på Rv.4. Det såkalte planprogrammet viser hva og hvordan Vegvesenet skal planlegge motorvegen fra Mjøsbrua til Hunndalen.

– Smalere vegskuldre gjør at vi kan kutte kostnadene med 18 prosent på strekningen på hver side av tunnelen. Slik kan vi ta ned kostnadene fra 5,4 milliarder til 4,9 milliarder, sier planleggingsleder Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen Utbygging.

Smalere bruer

Det er særlig smalere konstruksjoner som gjør jobben rimeligere. Det skal bygges seks ulike bruer på strekningen. Samtidig ligger det et ytterligere potensiale for innsparinger og gode løsninger gjennom tidlig involvering av entreprenør.

Lundby har tatt med seg et bredt faglig miljø fra Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Det siste halve året har vegeksperter fra hele landet satt seg inn den nye motorvegen.

– Gjennom konseptvalgutredningen fra 2016 har vi et svært godt grunnlag til å finne fram til de beste løsningene for ny trafikksikker og raskere veg på Rv.4, sier Lundby.

Godt samarbeid

Vegvesenet samarbeider godt med Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune om ny Rv.4, spesielt med tema Gjøvik by og trafikkavviklingen der. I 2021 vil dette samarbeidet forsterkes og utvides med å tilknytte Fylkesmannen i Innlandet og Norges vassdrags og energidirektorat.

– Et tett og godt samarbeid med berørte offentlige instanser er et av suksesskriteriene for planleggingen av Rv.4, sier Lundby.

Det er særlig arbeidet med å håndtere problematikken med fremtidig trafikkavvikling på lokalvegnettet, dyrka mark, bebyggelse og naturmangfold som Vegvesenet skal løse sammen med de andre offentlige aktørene.

Stensbye inn som prosjektleder

Lundby får god drahjelp i 2021 i arbeidet med kommunedelplanen. Vegvesenet styrker Rv. 4 laget med den meget erfarne prosjektlederen Taale Stensbye. Stensby har vært prosjektleder for E6 utbyggingen langs Mjøsa, ny Rv 3/23 Løten-Elverum. Før det satt han i toppledelsen i Statens vegvesen, Region øst som strategisjef. Nå går Stensbye inn som prosjektleder for arbeidet med kommunedelplanen for Rv. 4 Gjøvik-Mjøsbrua.

Rv.4 Oslo-Mjøsbrua er en av strekningen regjeringen viser til, hvor det kan være aktuelt med den nye vegstandarden. Statens vegvesen er nå ferdige med det første steget på planleggingen av den nordligste vegstrekningen på Rv.4. Det såkalte planprogrammet viser hva og hvordan Vegvesenet skal planlegge motorvegen fra Mjøsbrua til Hunndalen.

– Smalere vegskuldre gjør at vi kan kutte kostnadene med 18 prosent på strekningen på hver side av tunnelen. Slik kan vi ta ned kostnadene fra 5,4 milliarder til 4,9 milliarder, sier planleggingsleder Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen Utbygging.

Smalere bruer

Det er særlig smalere konstruksjoner som gjør jobben rimeligere. Det skal bygges seks ulike bruer på strekningen. Samtidig ligger det et ytterligere potensiale for innsparinger og gode løsninger gjennom tidlig involvering av entreprenør.

Lundby har tatt med seg et bredt faglig miljø fra Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Det siste halve året har vegeksperter fra hele landet satt seg inn den nye motorvegen.

– Gjennom konseptvalgutredningen fra 2016 har vi et svært godt grunnlag til å finne fram til de beste løsningene for ny trafikksikker og raskere veg på Rv.4, sier Lundby.

Godt samarbeid

Vegvesenet samarbeider godt med Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune om ny Rv.4, spesielt med tema Gjøvik by og trafikkavviklingen der. I 2021 vil dette samarbeidet forsterkes og utvides med å tilknytte Fylkesmannen i Innlandet og Norges vassdrags og energidirektorat.

– Et tett og godt samarbeid med berørte offentlige instanser er et av suksesskriteriene for planleggingen av Rv.4, sier Lundby.

Det er særlig arbeidet med å håndtere problematikken med fremtidig trafikkavvikling på lokalvegnettet, dyrka mark, bebyggelse og naturmangfold som Vegvesenet skal løse sammen med de andre offentlige aktørene.

Prosjektleder Taale Stensbye skal lede arbeidet med å planlegge ny Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua. Her sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen og regiondirektør i NHO Jon Kristiansen.

Stensbye inn som prosjektleder

Lundby får god drahjelp i 2021 i arbeidet med kommunedelplanen. Vegvesenet styrker Rv. 4 laget med den meget erfarne prosjektlederen Taale Stensbye. Stensby har vært prosjektleder for E6 utbyggingen langs Mjøsa, ny Rv 3/23 Løten-Elverum. Før det satt han i toppledelsen i Statens vegvesen, Region øst som strategisjef. Nå går Stensbye inn som prosjektleder for arbeidet med kommunedelplanen for Rv. 4 Gjøvik-Mjøsbrua.

– Utbyggingen av E6 langs Mjøsa og riksveg 3/25 er gjennomført svært kostnadseffektivt og raskt med en meterpris lavere enn andre sammenlignbare vegprosjekter i Innlandet. Det skyldes god planlegging, og god gjennomføring. Derfor er det godt nytt at Stensbye skal inn i Rv.4 arbeidet, sier prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, Utbygging sørøst. 

Les også: Regjeringa: Smart firefelts veg gir større fleksibilitet