Vedtok plan om å utbedre forholdene for syklister i Ullevålsveien i fjor

«Vi bedrer forholdene for sykkel, gange og kollektivtransport i Ullevålsveien.» , heter det i Oslo kommunes plan for regulering av Ullevålsveien. Torsdag døde en syklist da hun ble påkjørt av en lastebil i samme vei, skriver Avisa Oslo (25.04.2022).

Illustrasjonsfoto over: istockphoto

Reguleringen av Ullevålsveien fra Vår frelsers gravlund til Colletts gate ved St. Hanshaugen ble vedtatt av bystyret i juli i fjor. Etter planen skal anleggsarbeidet starte i 2023.

På denne strekningen finner man krysset Ullevålsveien/Waldemar Thranes gate, der en kvinnelig syklist i slutten av 50-årene mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en lastebil torsdag. 

Det er foreløpig ikke klart hvordan hendelsen utspant seg. Det som imidlertid er klart, er at forholdene for syklister i Ullevålsveien ikke møter dagens standarder. Dette er bakgrunnen for at reguleringsplanen ble vedtatt i fjor sommer. 

PLANFORSLAG: Bildet er planen for hvordan Ullevålsveien vil se ut etter endringene. Her er svingefeltet i både nord- og sørgående retninger fjernet, til fordel for bredere fortau og sykkelfelt. Foto: Skjermdump / Oslo kommune

«Kjørefelt og sykkelfelt i Ullevålsveien er for smale i henhold til dagens standarder. På store deler av strekningen er sykkelfeltene dessuten plassert mellom langsgående gateparkering og kjørebane uten nødvendig avstand til parkerte bilers dørsone. Løsningen tilfredsstiller derfor ikke dagens krav til sykkeltilrettelegging og trafikksikkerhet.», heter det i kommunens begrunnelse for reguleringsplanene.

Les mer i Avisa Oslo