IT-selskapet iSi AS, Åndalsnes lager program som lærer å oppdage feil ved rekkverket. Foto: faksimile Åndalsnes Avis

Utvikler program som skal gjenkjenne rekkverksfeil.

Åndalsnes-selskapet iSi AS lager program som skal klare å gjenkjenne feil på rekkverk via foto, i følge Åndalsnes Avis (papirutgaven tirsdag 30. juni 2020).

De har tidligere lagd program for rekkverksmontører, men nå er det vegeierne som skal dra nytte av dette nye produktet.

Vegeier må reise rundt å kontrollere rekkverkene for skader. Det koster mye tid og penger å gjøre dette manuelt. Det iSi AS utvikler nå, er en teknologi der det monteres et kamera på et kjøretøy som tar bilde av rekkverket når man kjører forbi. Så læres programmet å gjenkjenne feil, og melde inn disse med eksakte GPS-koordinater.

– Vi drar nytte av kompetansen til rekkverksmontørene, som har fått en app de tar bilde av rekkverksstolpene med. Den appen fungerer litt som datingappen Tinder: Man kan sveipe til venstre for «ok» og til høyre for «feil». Da kan vi gå inn i etterkant å tegne opp hvor feilen er, og bildematerialet bruker vi til å lage en algoritme som gjenkjenner mønster. Da slipper vi at mennesker må gå til hver enkelt stolpe og sjekke. Det er et utrolig spennende prosjekt, forklarer daglig leder Fred Husøy.

De har allerede om lag 50.000 bilder i databasen, men iSi AS regner med de må ha det dobbelte før datagrunnlaget er godt nok.

siderekkverk på E10 sommeren 2020
Programmet skal kunne dokumentere feil og mangler ved rekkverket via foto fra et kjøretøy mens man passerer i fart. Foto: TSF/ E10 i Lofoten sommeren 2020.

– Det er mange ulike feil som kan oppstå – for eksempel manglende bolt eller bulk i rekkverket. I tillegg må man ha mange bilder av hver enkelt feil. Det blir enorme datamengder, slik at man kan lage en algoritme som er best mulig, sier Husøy til Åndalsnes Avis.

2,9 millioner fra Innovasjon Norge
Statens vegvesen er med som pilotkunde på prosjektet, som iSi har beregnet å bruke 6,5 millioner kroner på over to år. De har fått 2,9 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge.

– I tillegg har vi et veldig godt samarbeid med Arvid Gjerde AS og NTNU i Ålesund, avslutter Husøy.