total trafikkhjelp as

Utkontrakterer saksbehandlingen av arbeidsvarslingsplaner

Statens vegvesen ønsker tilbud på bistand til å utføre saksbehandling av innkomne arbeidsvarslingsplaner med tilhørende befaring av arbeidsområder på og langs veg. (05.01.2021)

Det er første gang at denne typer oppgaver blir lyst ut for det private markedet.

– Statens vegvesen har tidligere selv stått for all saksbehandling på dette området, opplyser Vegvesenets seksjonssjef for transportforvaltning i Oslo og Viken, Anders Hagerup til Veier 24.

Delt opp i fem geografiske områder

Rammeavtalen er delt opp i fem delkontrakter med bakgrunn i geografisk område, og for hver delkontrakt vil det bli inngått kontrakt med inntil 4 leverandører.

De geografiske områdene er:

  • Innlandet, Viken og Oslo
  • Vestfold og Telemark
  • Rogaland og Vestland
  • Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Nordland og Troms og Finnmark

Avtaleperioden er fra 1. mars i år til 28.02.2023. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1 + 1 år, slik at total mulig avtalelengde kan bli 4 år.

Frist for å gi tilbud på noen av disse kontraktene er satt til 8. februar.