Turistvegarbeidet 2021 | 2022

Statens vegvesens Turistvegsatsing startet i 1994 med et prøveprosjekt langs fire veier. Gjennom et solid utviklingsarbeid i snart 30 år har Norge i dag 2240 km Nasjonale turistveger fordelt på 18 strekninger. (02.05.2022).

Foto over: Ropeid NT Ryfylke – ny installasjon 2021. Ark: KAP. Foto Frid-Jorunn Stabell

Ved utgangen av 2022 skal Statens vegvesen ha etablert i alt 176 arkitektur- og kunstinstallasjoner langs de 18 strekningene. Servicebygg, rasteplasser, utsiktspunkter, stier, trapper og møbler til nytte og glede for vegfarende. Former og uttrykk i unike landskapsrom som vekker interesse og oppmerksomhet langt utenfor landets grenser. Årets rapport «Turistvegarbeidet 2021 | 2022» forteller historien om Nasjonale turistveger frem til nå, og fortsettelsen (vedlegg).

Fra innholdet:

Turistvegkunst – tankevekkende verk i naturlige rammer (s. 6, 22)

Mens nyskapende og funksjonell arkitektur legger til rette for landskapsopplevelser, skal kunsten invitere til refleksjon, og fortelle andre historier enn de åpenbare. I 2021 ble installasjonen til den amerikanske kunstneren Roni Horn høytidelig åpnet i Havøysund. Med Matias Faldbakkens verk langs Nasjonal turistveg Rondane i 2022, vil i alt åtte turistvegstrekninger ha fått hvert sitt kunstverk på internasjonalt nivå.

«Landskapet er en forutsetning og grunnlaget for den kunsten Nasjonale turistveger realiserer».                                                                                                                             – Svein Rønning

Landemerke ved Nasjonal turistveg Sognefjellet; steinskulptur laget av kunstneren Knut Wold. I bakgrunnen sees Fannaråkbreen og Steindalsnosi, 2025 m. ©Foto: Hege Lysholm / Statens vegvesen

Turistvegene – flere enn de 18? (s. 20)

Fra fire prøvestrekninger i 1994 – 1997, via turistvegstatus for 18 nøye utvalgte strekninger 2012, til vedtak i 2021 om å forlenge Nasjonal turistveg Jæren, kommer det stadig flere ønsker om veg nummer 19.

Dessuten:

Turistveganleggene 2021 – 2022 (s. 4)

Nye nasjonaleturistveger.no (s. 10)

Den politiske forankringa (s. 12)

Plansituasjonen / kommende anlegg (s. 18)

Årsrapporten: 2022 – NT-Årsmelding.pdf