TSF tiltak i perioden 2018 – 2021

Tiltak 1: TSF vil gjennomføre en årlig Vegsikringskonferanse. Konferansen skal sette søkelys på sikre og trygge trafikkmiljø for alle våre trafikanter. Vedlikehold er også et viktig området det vil bli satt søkelys på via våre konferanser.

Tiltak 2: TSF vil gjennomføre å få en sertifisering av arbeidet med å sette opp rekkverk ute på våre veier. Vi ønsker en felles sikkerhetstandard på monterings- og vedlikeholdarbeidet som utføres av arbeiderne. Det søkes å få til en standard/sertifisering innen utgangen av 2018

Tiltak 3: TSF vil gjennomføre en kurs- og skoleringplan for arbeidstakere som monterer rekkverk. Vi ønsker et høyt faglig nivå på arbeidet, slik at sikkerheten blir ivaretatt.Kurs- og skoleringsplan ønskes være klar innen første halvår av 2019.

Tiltak 4: TSF vil gjennomføre en Nasjonal dugnad mot vegdøden i sommertrafikken

TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt. TSF søker å realisere dette gjennom aktiv informasjon, fagsamlinger og kursvirksomhet til bransjen, våre medlemmer og allmennheten.

Her finner du alle de 136 målrettede tiltakene som skal bidra til økt trafikksikkerhet de neste fire årene.