Tryggere å kjøre gjennom anleggsområdet på rv. 3

Siden anleggsstart sensommeren 2022 har hastigheten gjennom anleggsområdet i forbindelse med ny rv. 3 Tunna bru vært for høy. Spesielt tungtransporten har kjørt vesentlig fortere enn skiltet hastighet på stedet tillater. Gjennom anleggsområdet er det strekninger med både 50 km/t og 70 km/ t.

-Hastigheten er skiltet ned grunnet mye av- og påkjøring av anleggstrafikk på rv. 3. Vi kjører lastebiler og andre anleggsmaskiner til og fra anleggsområdet. Da må vi naturligvis bruke rv. 3, sier byggeleder Stig Johansen i Statens vegvesen.

Sjikane og 30 km/t i sørgående

-Nå har entreprenør Johs. Syltern AS bygget en sjikane i sørgående retning. Denne får skiltet hastighet 30 km/t. Sjikanens funksjon blir å tvinge hastigheten ned gjennom området der det er av- og påkjøring inn til anlegget i nord. Sjikanen er asfaltert og tilpasset modulvogntog, sier Johansen. Sjikanen blir tatt i bruk i løpet av uke 3.

Har advart og bedt om forståelse

-Tre ganger har vi gått ut med informasjon og bedt om forståelse fra trafikantene. Vi har også bedt om at skilting skal respekteres uten at dette har ført til nevneverdig bedring. Vi har god og tett dialog med Norges Lastebileierforbund slik at informasjonen når lastebilnæringen. Før jul var vi ute på befaring sammen med politiet. Mens vi sto der dundret trafikken forbi, noen bremset kraftig da de oppdaget den uniformerte politibilen, sier Johansen

Budskapet i etterkant av befaringen var den samme. Respekter skiltingen, kjør forsiktig og ta hensyn til de som jobber langs vegen. Vi vil alle hjem på ettermiddagen. Politiet på sin side var overrasket over hastighetsnivået, antall innrapporterte hendelser og varslet økt kontrollvirksomhet. En drøy uke senere holdt UP fartskontroll. Etter halvannen time kunne politiet oppsummere med ett førerkortbeslag og flere forenklede forelegg, alle som følge av for høy hastighet.

-Nå blir det slik at vi tar i bruk sjikanen som vil tvinge ned hastigheten. Her må du bremse ned for å komme gjennom. Vi skulle gjerne sluppet å bygge denne, men vi ser ingen annen utvei, sier Johansen.

Sjikanen er bygget i sørgående retning grunnet stigningsforholdene. Nordgående trafikk, som kjører i oppoverbakke slipper sjikanen.

Lysregulering sør i anleggsområdet

Fra samme uke, altså uke 3, blir det mobil lysregulering i sørenden av prosjektet, i området der nye Tunna bru skal bygges. -Vi setter opp lysregulering da det vil være behov for å stenge ett eller begge felt i kortere perioder mens vi sprenger fjell, sier Johansen.