Tredje måned på rad med konkursøkning

De lave konkurstallene fra pandemien er over. Hele 2281 ansatte har mistet jobben som følge av konkurser hittil i år. I årets første kvartal har konkurser og tvangsavviklinger økt samlet med 18,9 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dun & Bradstreet venter ytterligere konkursøkninger utover våren.

Foto over: 2281 personer har mistet jobben som følge av konkurs hittil i år. Både innen Industri og Bygg og Anlegg oppleves det stor økning i konkursene. Dun & Bradstreet

I første kvartal gikk 941 bedrifter gikk konkurs og 254 bedrifter ble tvangsavviklet av myndighetene. Dette gir en samlet økning på 18,9 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. For mars er den samlede økningen på 9,6 prosent. Dette viser konkursstatstikken til data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode).

–Selv om norsk økonomi går godt, ser vi at antallet konkurser nå øker måned for måned. Spesielt energikrevende virksomheter er svært utsatt nå, og hittil i år er det en økning på 30 prosent i konkursene i industrien, selv om det har bedret seg siste måned. Framover vil nok også transportsektoren kunne få problemer med de skyhøye drivstoffprisene, men det vil nok ta noen måneder før dette synes i konkursstatistikken, forklarer analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. Hun legger til at konkursene ikke er spesielt høye hvis vi sammenligner med nivået før pandemien, men at det snart kan bli verre. – Totalt 2,4 milliarder kroner i utsatte skatter og avgifter forfaller snart. Bedriftene må betale dette på toppen av de ordinære innbetalingene for moms og arbeidsgiveravgift. Sammen med økningen i innkjøpspriser, strømpriser og drivstoffpriser er nok mange virksomheter utsatt nå, og etter hvert merkes også renteøkningene, sier hun.

Stor økning innen Bygg og anlegg

Høyere innkjøpspriser for materialer merkes nok spesielt godt innen Bygg og anlegg. Denne bransjen har normalt flest konkurser og tvangsavviklinger og hittil i år har 378 virksomheter gått over ende. Det er 24,3 prosent over første kvartal i fjor. Innen Tjenesteyting øker konkurser og tvangsavviklinger med 34,1 prosent, mens Hotell- og restaurantbransjen opplever en økning på 4,8 prosent. Det er mer enn under pandemien som plaget bransjen på samme tid i fjor.

Nordland og Vestfold Telemark med størst økning

Etter første kvartal opplever Nordland en økning i konkurser og tvangsavviklinger på hele 72,7 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Vestfold og Telemark øker med 42,3 prosent. Men også Møre og Romsdal med en økning på 36,1, Innlandet med 28,3, Viken med 27,8 og Oslo med 22,2, opplever store økninger i konkurser sammenlignet med første kvartal i fjor.

Fylkesoversikt per 1. kvartal 2022