Nappstraumtunnelen. Foto: Erik Betten/Statens vegvesen

Tre leverandørene ønsker å rehabilitere Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten

Fire leverandører leverte inn tilbud – tre av dem er kvalifisert til jobben.

Foto over: Nappstraumtunnelen E10 Lofoten. Foto: Erik Betten/Statens vegvesen

Bakgrunn

Den undersjøiske Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten skal rehabiliteres, og i den forbindelse ble det lyst ut en anbudskonkurranse på kontrakten 12. juni. Grunnet uklarheter i kvalifikasjonskravet om «relevant erfaring», ble det besluttet at konkurransen måtte avlyses for å rette opp i feilen. Konkurransen ble så lyst ut på nytt, og nå er det klart hvilke leverandører som kjemper om kontrakten.   

Tre leverandører er med videre

Statens vegvesen mottok totalt fire forespørsler om deltakelse på konkurransen, og evaluerte forespørslene opp mot kvalifikasjonskravene som er angitt i konkurransegrunnlagets kapittel B2 – kvalifikasjonskrav. Tre leverandører er vurdert som kvalifisert, og invitert med videre til å inngi tilbud.

Leverandørene som er med videre, er:

  • BMO Tunnelsikring AS
  • Mesta AS
  • Skanska Norge AS

Litt forsinkelse

Siden første runde med anbudskonkurransen måtte avlyses, er det en liten forsinkelse i forhold til opprinnelige kjøreplan.

– Vi går i gang med oppstartsmøter med de inviterte leverandørene i desember, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jøran Heimdal.

På denne måten får Statens vegvesen et godt innblikk i den tenkte arbeidsprosessen til hver leverandør, og gitt gode tilbakemeldinger til leverandørene om hvilke krav som stilles til arbeidet.

Valg av leverandør 

Etter oppstartsmøtene gir leverandørene et tilbud på jobben, og hvert tilbud blir vurdert opp mot vurderingskriteriene i kontraktsgrunnlaget.

Den leverandøren som gir det beste tilbudet basert på pris og kvalitet, blir tildelt kontrakten. Deretter går de i gang med prosjektering av arbeidet som skal utføres.

Valg av leverandør skjer i første kvartal 2023.

Tunnelen skal oppgraderes

Arbeidet som skal gjøres i tunnelen er nødvendig rehabiliteringsarbeid og oppgradering av sikkerhetsutstyr.

– All innvendig duk skal rives. Det skal etablerers ny vann- og frostsikring i hele tunnelen, i tillegg til at det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret blir nytt, sier Heimdal.

Tre års byggetid

– Vi regner med cirka tre års byggetid, men det kommer også an på hvordan det hele forløper. Det skal ikke være mye arbeid i tunnelen om sommeren når turisttrafikken er på sitt største. Ellers blir det nattestengning med ett gjennomslipp av trafikk hver natt, sier han.  

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2026