Tre bruer må forsterkes før gjenåpning

Trebruene Bliksland, Skubbergsenga og Sletta vil ikke bli åpnet for allmenn ferdsel før det er gjennomført ulike forsterkningstiltak.

Foto over: Bliksland bru ble ført opp i 2017. Foto: Statens vegvesen.

Dette er konklusjonen etter gjennomgangen av ytterligere fagverksbruer i tre som ble stengt etter at Tretten bru falt ned i august. 

Bliksland bru på fv. 1008 på Tomter i Indre Østfold kommune er en fylkesvegbru, med Viken fylkeskommune som brueier. Den ble ført opp i 2017. Skubbergsenga bru er en overgangsbru i tilknytning til skogsvei ved Matrand i Eidskog kommune. Bruen, som ble bygget i 1997, krysser rv. 2 ved Kjellebekk. Sletta bru er også en overgangsbru i tilknytning til skogsvei, og ligger over E6 rett ved Eidsvolltunnelen i Eidsvoll kommune. Den ble bygget i 2011. Eidsvoll kommune er brueier, men Statens vegvesen har bistått med drift og vedlikehold.

Tar ansvaret videre 

Vegvesenet leder på vegne av de ulike vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 bruene som ble stengt 16. august etter at Tretten bru falt ned dagen før. De respektive vegeierne av bruene har ansvaret for arbeidet videre. 

– Disse tre bruene har ikke den bæreevnen som er forutsatt. Ulike forsterkningstiltak må gjøres før dekan gjenåpnes. Det er forskjeller i hvilke tiltak som må gjøres for den enkelte bru. Hvor lang tid dette vil ta er ikke klart nå, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.
 
Viken fylkeskommune eier Bliksland bru, mens Vegvesenet bistår Eidsvoll kommune med Sletta bru siden den er en overgangsbru til E6 og Statens vegvesen eier Skubbersenga bru. Disse tre bruene har gjennomgått samme vurderingsprosess som de øvrige bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. 

– Vi stiller oss bak konklusjonen til Statens vegvesen. Vi tar nå som eier av brua ansvar for prosessen videre og eventuelle tiltak for at brua kan åpnes igjen. Dette er informasjon vi kommer tilbake tilsier Elisabeth Bechmann, som er avdelingssjef i rådsområde Samferdsel i utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune.

Eidsvoll kommune er kjent med konklusjonen knyttet til Sletta bru og stiller seg bak Statens vegvesens vurdering.

Status for de stengte bruene 

Disse bruene er gjennomgått så langt: 

  • Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk. 
  • Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Evenstad bru på fv. 2188 i Stor-Elvdal er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning. 
  • Flisa bru på fv. 206 i Kongsvinger, Sundbyveien bru på fv. 1590 i Eidsvoll og nå Sletta bru på kommunal veg i Eidsvoll, Bliksland bru på fv. 1008 i Indre Østfold og Skubbersenga bru (overgangsbru E6) må holdes stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før bruenekan åpnes igjen. Omkjøring blir som tidligere. 

 – Vi har i denne prosessen prioritert bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten, sier Eiterjord.

For disse bruene er det ikke konkludert og arbeid med vurderinger og beregninger pågår:

  • Statsrådveien bru, Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru er alle på skogsveier i Eidsvoll kommune.  
  • Majorplassen bru i Kongsberg er på skogsvei. 
  • Skytebanen bru over E6 i Grane kommune er på privat vei. 

Statens vegvesen har vedlikeholdsansvaret for alle fem bruene. 

Oversikt over omkjøringene knyttet til de stengte bruene finner du her: